Nieuws

22
Oct

Aan de slag met strategische personeelsplanning (SPP)

In een werkomgeving die steeds dynamischer wordt, is vooruitkijken steeds lastiger. Toch hebben organisaties de behoefte om (tijdig) te anticiperen…

22
Oct

Cultuurontwikkeling

De strategische koers en doelstellingen van uw organisatie zijn bepaald, taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven, de structuur staat. Maar dan…

11
Sep

Invoeren van zelfsturing

Bezint eert gij begint!

Zelfsturing is een erg breed begrip en veel organisaties zijn er in meer of mindere mate…

11
Sep

Wat verdient een fietsenmaker?

Deze technicus, in dienst van een tweewielerbedrijf, voert onderhoud en/of reparaties uit aan (elektrische) fietsen, scooters en bromfietsen; zowel aan…

11
Sep

De HR-cyclus digitaal

Een inspirerende bijeenkomst bij EVZ!

Begin september kwam een aantal van onze relaties naar onze bijeenkomst over digitalisering van de…

27
Aug

Meer vertrouwen en betere samenwerking door teamontwikkeling

Stel dat we nu eens niet zouden zeggen: 'Ik hoop dat we het snel eens worden', maar: ‘Hoe mooi zou…

20
Jun

Overstappen op een ander functiewaarderingssysteem: wat is de impact?

(We verklappen alvast: die valt mee.)

Geregeld worden we benaderd met de vraag wat de impact is van het overstappen…

19
Jun

In vier stappen naar passend en doeltreffend, strategisch HRM

Hoe zorg ik dat het strategisch HRM-plan niet in de bureaulade verdwijnt maar juist bijdraagt aan het realiseren van de…

03
May

Wat verdient een verpleegkundige?

Het is regelmatig in het nieuws: banen waarvoor te weinig mensen te vinden zijn. Ook de verpleegkundigen vallen in de…

02
May

Een grotere ‘interne’ arbeidsmarkt voor jouw bedrijf?

DNA Inspiratieboost op 18 juni!

De Nieuwe Arbeid (DNA) is een non-profit stichting voor en door werkgevers in de regio…

14
Apr

Beoordelen met dezelfde norm: kalibreer!

Is het uitleggen van een beoordelingsresultaat voor jou lastig? Is het moeilijk om te bepalen welke norm je bij het…

12
Mar

Welke talenten heb jij in huis?

Ontdek de talenten van individuele medewerkers én teams als geheel!

Wil je weten waar nog verborgen kracht zit van jouw…

05
Mar

Arbeidsvoorwaardenreglement: straalt dat uit wie je wil zijn?

Tips voor een representatief en leesbaar geheel

Verouderde reglementen, of noodzaak tot harmonisatie na een fusie of overname: eens in…

20
Jan

Kijlstra Riolering: succesvolle herorganisatie in korte tijd

Bij Kijlstra Riolering in Drachten ontstond door technologische ontwikkeling de noodzaak om de totale productieorganisatie opnieuw in te richten. Dit…

10
Jan

Wat maakt een verandering succesvol?

Je hebt de structuur van je bedrijf weloverwogen, en mogelijk met extern advies, gewijzigd. Daar vloeien op alle vlakken veranderingen…

07
Jan

Wat verdient een manager financiële administratie?

De Manager Financiële administratie bij een industrieel bedrijf met zo'n 500 medewerkers, is verantwoordelijk voor het realiseren van een betrouwbare…

07
Jan

Je team beter laten presteren?

Breng met Fitch in kaart waar kansen en mogelijkheden liggen!

Waarom presteert het ene team beter dan het andere? Hoe…

01
Nov

Demotie als carrièrestap

Steeds vaker beginnen onze klanten over ‘demotie’, vaak in het kader van het ontwikkelen van beloningsbeleid in relatie tot (het…

23
Oct

Beoordeling en beloning bij zelfsturing

We zien in onze adviespraktijk steeds vaker dat bedrijven gaan werken met zelfsturing, in diverse vormen, variërend van enerzijds meer…

03
Sep

Voorkom ongewenste toepassing van ‘uitwisselbare functies’ door UWV

Bij gedwongen ontslagen en eventuele herplaatsingen in nieuwe functies, is het cruciaal om goed in beeld te hebben van wie…

03
Sep

Van werken vanuit functies naar sturen op kwaliteiten

De laatste tijd voeren wij met veel organisaties de discussie over de toegevoegde waarde van (verbijzonderde) functies. In toenemende mate…

14
Aug

Nieuwe referentiefuncties voor de slagersbranche

Onlangs is door de slagersbranche het nieuwe referentiemateriaal in gebruik genomen. Dit referentiemateriaal wordt gebruikt door werkgevers om de niveaus…

12
Aug

Wat verdient een KAM-specialist?

Het verkrijgen van een certificaat op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu is voor veel organisaties van cruciaal belang.…

28
Jun

Werken aan duurzame inzetbaarheid

Ontwikkelingen, met name op technologisch vlak, volgen elkaar in rap tempo op. Om ons heen zien we dat werk daardoor…