Duurzame inzetbaarheid

Productiviteit en flexibiliteit door duurzame inzet van kwaliteiten

Als werkgever of werkgeverscollectief wil je graag dat je mensen gezond zijn en met plezier naar hun werk gaan. Dan zijn ze immers het meest productief en in staat mee te bewegen met de veranderingen in de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid stimuleren is van groot belang en kan tegelijkertijd een behoorlijke uitdaging zijn. Wij van EVZ helpen je met ervaren professionals, praktische tools en werkwijzen, een strategische aanpak en meer.

Duurzame inzetbaarheid in je HR-beleid

Zowel nu als in de toekomst wil je over de juiste kwaliteiten beschikken binnen jullie organisatie. Jullie medewerkers moeten in staat zijn zich te ontwikkelen om bij te blijven en het werk nu en in de toekomst te kunnen blijven doen. Wanneer je structureel aandacht besteedt aan duurzame inzetbaarheid in jullie HR-beleid, zorg je voor:

  • flexibiliteit en wendbaarheid;
  • beschikbaarheid van de juiste kwaliteiten en/of de mogelijkheid deze te ontwikkelen;
  • meer werkplezier en minder werkstress en verzuim;
  • hogere arbeidsproductiviteit.

Voor grote organisaties of (regionale, intersectorale) samenwerkingsverbanden is integraal programmamamagement mogelijk.

Neem direct contact op

Bewustwording

Bewustwording van de ontwikkelingen met betrekking tot het toekomstperspectief. Inspiratie opdoen over de mogelijkheden en alternatieven.

Verdieping

Verdieping in de eigen talenten en de inzet hiervan voor de loopbaan.

Aan de slag

Concreet aan de slag met het ontwikkelen van de vaardigheden om het eigen talent juist te benutten.

Duurzame inzetbaarheid: stappenplan

Wij van EVZ ondersteunen als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Dit kan in verschillende fasen:

  1. Bewustwording van de ontwikkelingen met betrekking tot het toekomstperspectief. Inspiratie opdoen over de mogelijkheden en alternatieven.
  2. Verdieping in de eigen talenten en de inzet hiervan voor de loopbaan.
  3. Concreet aan de slag met het ontwikkelen van de vaardigheden om het eigen talent juist te benutten.

Vanuit onze ruime ervaring op het gebied van duurzame inzetbaarheid, helpen we jullie aan een strategische én praktische aanpak van de vraagstukken op dit vlak. Hiervoor reiken wij diverse tools en praktische werkwijzen aan. Zo zorgen we voor duurzaam inzetbare medewerkers, die met plezier en effectief hun werk uitvoeren.