Werken met rollen

Werken met rollen: sturen op kwaliteiten

Vindt jullie organisatie het waardevol om te kijken naar de toegevoegde waarde en kwaliteiten van medewerkers? In dat geval is het goed mogelijk dat het werken met rollen past bij jullie organisatie. Door te werken met rollen stuur je op talenten en kwaliteiten en bied je je medewerkers de ruimte om deze verder te ontwikkelen en daarmee toegevoegde waarde aan de organisatie.

Van vastomlijnde functies naar toegevoegde waarde

Werken met rollen biedt medewerkers duidelijkheid over de verwachtingen en groeimogelijkheden binnen jullie organisatie. Bovendien zorg je met rollen voor een eenduidige en transparante manier om individuele kwaliteiten te waarderen en te belonen. Wij van EVZ helpen jullie organisatie bij het veranderen van de kijk op en waardering van jullie medewerkers. De focus gaat van vastomlijnde functies naar toegevoegde waarde, kwaliteiten en talent.

De focus verleggen: zo pakken we dat aan

Het veranderen van de focus van functie naar kwaliteiten betekent een andere manier van sturen. Samen stellen we eerst vast óf we deze focus kunnen veranderen binnen jullie organisatie. Zo ja, dan bespreken we samen met het management, de directie en HR onderstaande vragen.

 • Welke inrichting past er bij de koers en de identiteit van jullie organisatie?
 • Voor welke vraagstukken en uitdagingen staat jullie organisatie, en hoe zijn de kwaliteiten van medewerkers daarmee te ‘matchen’?
 • Is er een gemeenschappelijke taal (te ontwikkelen) om het gesprek met elkaar aan te gaan? Niet alleen over groeimogelijkheden, drijfveren en talenten, maar ook over de juiste samenstelling van teams en logische clustering van kwaliteiten.
 • Wat is er mogelijk in jullie organisatie, welke verschillende kwaliteiten zijn er nodig en hoe kun je een verschil in toegevoegde waarde belonen?
 • Hoe ga je in de praktijk aan de slag met werken met rollen?
 • Welke HR-instrumenten moet je anders invullen?

Neem direct contact op

Hulp bij verleggen van de focus

Wij helpen je bij het veranderen van de focus van vastomlijnde functies naar toegevoegde waarde. 

Begeleiding

Wij begeleiden jullie in een pragmatische werkwijze, waarin aandacht is voor het proces en de inhoud. 

Passende oplossingsrichting

We zorgen voor een oplossingsrichting die aansluit bij de intenties van alle betrokkenen. 

Van vastomlijnde functies naar rollen: EVZ helpt

EVZ helpt jullie bij alles wat nodig is voor het werken met rollen. Dat zijn de volgende zaken:

 • Een inspirerend gedachtegoed dat leidt tot een andere invulling van je HR-instrumenten;
 • Een pragmatische werkwijze, waarin zowel aandacht is voor het proces als voor de inhoud;
 • Een kritische blik en scherpe vraagstelling om consistentie in de juiste keuzes voor je organisatie te waarborgen (welke processen, welke rollen);
 • Een oplossingsrichting die aansluit bij de intenties van alle betrokkenen in de organisatie;
 • Discussies met een concreet eindresultaat en een gedeeld beeld over de vervolgstap (o.a. toekenning van de rollen op individueel niveau).

Daarnaast kunnen wij jullie aansluitend ondersteunen bij een hierbij passende HR-cyclus, een afgestemd beloningsbeleid en het ontwikkelen van een marktconform salarisgebouw.

Door de focus te verleggen van vastomlijnde functies naar kwaliteiten en toegevoegde waarde, bied je je medewerkers duidelijkheid over de verwachtingen en groeimogelijkheden. Je kunt bovendien de individuele kwaliteiten van je medewerkers waarderen en belonen. Dat zorgt voor meer gevoel van vrijheid bij je medewerkers, meer flexibiliteit binnen jullie organisatie en last but not least: gemotiveerde medewerkers die optimale toegevoegde waarde leveren.