Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Als branchevereniging en kennisplatform voor digitale bureaus helpt DDA op alle mogelijke manieren het creatief innovatief vermogen van de aangesloten bedrijven te stimuleren. Daartoe behoort een jaarlijks terugkerend kengetallenonderzoek onder de leden. De resultaten van deze benchmark geven informatie over onder andere het arbeidsvoorwaardenpakket. EVZ ontwikkelde op basis van deze data een generiek salarishuis dat als hulpmiddel dient voor de leden om hun eigen belonings- en beoordelingssysteem vorm te geven.

Dutch Digital Agencies (DDA) staat sinds 2002 voor de meest toonaangevende bureaus van Nederland. De Nederlandse digitale industrie innoveert en professionaliseert in toenemende mate. DDA werkt als een branchevereniging en kennisplatform in deze groeiende branche. Het richt zich op de technologische ontwikkelingen en het game-changing werk dat in Nederland dagelijks gemaakt wordt. DDA is daarmee een aanspreekpunt voor bureaus, opdrachtgevers, pers, arbeidsmarkt en opleidingen.

Bij het ontwikkelen van het salarishuis was ons doel de leden díe salarisinformatie te bieden die het beste aansluit bij de identiteit van hun organisatie. Daarom hebben wij met een klankbordgroep gewerkt die representatief is voor de ledenpopulatie van DDA. Met deze groep zijn de wensen en eisen ten aanzien van het salarishuis in kaart gebracht en is het door ons ontwikkelde voorstel van feedback voorzien.

De uitkomsten van het kengetallenonderzoek ten aanzien van het arbeidsvoorwaardenpakket hebben we samen met het daarop gebaseerde generieke salarishuis gepresenteerd in een kennissessie. In deze sessie hebben we met de deelnemers (directeuren en HR-managers) gediscussieerd over de toepassing van het generieke salarishuis en onderwerpen onder de aandacht gebracht die om een (beleids)keuze en verdere uitwerking op organisatieniveau vragen.

Wil je meer weten over bovengenoemd project? Neem gerust, vrijblijvend, contact met ons op!