Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Vandaag vroeg ik het mij weer af: "Wat maakt nu dat we zo graag mensen in een functie willen laten passen, in plaats van andersom?". Waarom vinden we dat ze dan gemotiveerd moeten zijn en verwachten we dat ze uitblinken in alle bijbehorende taken? Waarom investeert een organisatie vervolgens in een coachtraject om medewerkers competent te maken voor de functie en minder sterke punten te verbeteren? Vaak is het resultaat van een dergelijk coachtraject dat de medewerker en organisatie erachter komen dat de kwaliteiten niet matchen met de functie en het nooit zal lukken om betreffende medewerker te laten excelleren in een vastomlijnd takenpakket. Laten we liever kijken naar de kwaliteiten die er wel zijn en die versterken: Naar de drijfveren die mensen hebben en ontdekken waarvoor ze echt gemotiveerd zijn, naar de oprechte intenties om van betekenis te zijn voor, iets bij te dragen aan, de organisatie. En laten we daarnaast op organisatieniveau onderzoeken welke kwaliteiten nodig zijn om alle vraagstukken en uitdagingen waar de organisatie voor staat op te lossen.

Helaas hoor ik meestal als organisatieadviseur en coach dat mensen niet ondernemend zijn, te weinig initiatieven tonen en geen eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar dat is logisch, als dat waar je voor staat, waar je in gelooft en goed in bent, niet datgene is wat door de organisatie van je gevraagd wordt. Inmiddels weet ik dat de oplossing meestal niet zit in het opstarten van een individueel coachtraject, het opstellen van een nieuw functieprofiel of de ontwikkeling van een ander HR-instrument. Voor de oplossing moet je terug naar de basis, de tekentafel.

Bij EVZ bieden we directies en management de mogelijkheid hun organisatie in te richten op basis van de kwaliteiten die nodig zijn voor het behalen van de doelstellingen. Door ze na te laten denken over welke soorten vraagstukken en uitdagingen op hen afkomen en welke verschillende kwaliteiten nodig zijn om hiermee om te gaan. We bieden ze een nieuwe manier van kijken over wat nodig is en hoe de kwaliteiten van de medewerkers daarmee matchen. Daarmee komt iedereen beter tot zijn recht en ligt de focus op wat iemand kan in plaats van op wat iemand niet kan. Iedereen is immers verschillend en iedereen heeft een verschillend probleemoplossend vermogen. Waardeer dat en beloon dat in je organisatie!

Wil je meer weten over werken in rollen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op, via 013 - 463 50 40 of ons contactformulier.

Marloes Rutten
adviseur