Salarisvergelijking en salarisbenchmark

Salarisvergelijking

Zijn jullie salarissen nog marktconform? De markt verandert met de tijd en het is essentieel om daar als organisatie in mee te gaan. Met relatief lage salarissen zorg je mogelijk voor een hoger personeelsverloop. Bovendien loop je het risico dat je organisatie dan niet in staat is de juiste mensen met de juiste kwaliteiten aan te trekken. Relatief hoge salarissen hebben daarentegen weer hoge loonkosten tot gevolg. Ze kunnen bovendien zorgen voor onvoldoende personeelsverloop en kunnen daarmee vernieuwing beperken.

Een juiste balans, dus een marktconform salaris, is daarom essentieel. Wij kunnen jullie voorzien van actuele marktinformatie over jullie salarissen.

Salarisvergelijking: zo gaan we te werk

De huidige salarissen en de minimum- en maximum salarisniveaus vormen de basis voor de salarisstructuur. Vanuit deze basis volgen we de volgende stappen om tot een bruikbare salarisvergelijking te komen:

  • We vergelijken jullie salarisniveaus met die van bedrijven uit onze database. Zijn er specifieke concurrenten of regio’s die hierin belangrijk zijn, dan nemen we die mee.
  • De uitkomsten verwerken we in een overzichtelijke rapportage. Deze lichten we toe aan jullie management en/of directie.
  • Samen gaan we na of een aanpassing in de salarisniveaus wenselijk is. Hierover geven we jullie concreet advies.
  • Samen bepalen we welke acties we gaan ondernemen.

Bekijk een voorbeeld-benchmarkgrafiek

Neem direct contact op

Uitgebreide database

Onze database bestaat uit meer dan 250 bedrijven met in totaal meer dan 40.000 medewerkers, in diverse sectoren en regio’s.

Concreet advies

We adviseren óf een aanpassing wenselijk is en zo ja, welke acties er ondernomen moeten worden. 

Salaris passend bij doelstellingen

Samen zorgen we voor marktconforme salarisniveaus die in lijn zijn met jullie organisatiedoelstellingen.

Acties bepalen

Bij het bepalen van de te ondernemen acties beantwoorden we vragen zoals:

  • Wat betaalt jullie organisatie in vergelijking met de arbeidsmarkt en wat betekent dat voor het personeelsverloop, de salariskosten, en dergelijke?
  • Hoe wil jullie organisatie zich positioneren ten opzichte van de markt als het gaat om beloning?
  • Wat zijn passende salarisniveaus en/of arbeidsvoorwaarden om je medewerkers te behouden?
  • Is het nodig en/of wenselijk om te differentiëren in de beloning van bepaalde groepen medewerkers binnen jullie organisatie?

Met de juiste, marktconforme salarisniveaus binnen jullie organisatie zorg je ervoor dat je de juiste mensen met de juiste kwaliteiten behoudt en aantrekt. Het salaris is zo in lijn met jullie organisatiedoelstellingen.