Functieomschrijving

Resultaatgerichte functies en functiereeksen

Functieomschrijvingen zijn essentieel om te sturen op resultaat en ontwikkeling, om verantwoordelijkheden af te bakenen en voor het vaststellen van de niveaus binnen functies.

Wij helpen jullie bij het definiëren en omschrijven van de functies binnen de organisatie en geven handvatten voor het omschrijven van functies in de toekomst.

Functieomschrijving is maatwerk

Al jarenlang helpen wij organisaties bij het omschrijven van functies en ontwikkelen wij functiehuizen. Voor het omschrijven van functies bestaat geen vast stramien. Het is altijd maatwerk. We selecteren een format voor functieprofielen dat bij jullie organisatie past. Vaak bestaat dit uit een resultaat- en competentieprofiel. Soms zijn rollen of een rolbeschrijving passend.

Bekijk een voorbeeld-functieomschrijving

Neem direct contact op

Advies

Helder en praktisch advies over de te omschrijven functies binnen jullie organisatie.

Resultaatgerichte functieomschrijvingen

Inzicht in beoogde resultaatbijdragen, benodigde kwaliteiten en (meetbare) competenties en verschillen in niveaus.

Training

Praktische training voor jullie management en/of HR in het zelf maken van functieomschrijvingen of het werken met functieomschrijvingen in de HR-cyclus.

Functieomschrijving: zo pakken wij dat aan

Hoe pakken wij dit dan aan? Wij definiëren functies op basis van een resultaat- en competentieprofiel. Komt een functie voor op verschillende niveaus, dan spreken we van een functiereeks. Deze omschrijven we met Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK). Dat betekent dat we kijken naar de verschillen tussen de niveaus binnen een functie.

Samen met jullie maken we een plan van aanpak, dat vaak bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een kick-off bijeenkomst met jullie management en HR: het plan van aanpak, kaders en uitgangspunten worden vastgesteld en we zorgen voor betrokkenheid, draagvlak en acceptatie.
  • Het samen met jullie vastleggen van de uit te werken functies, verwerkt in een ‘blauwdruk’ van jullie organisatie.
  • Verdiepingsgesprekken met leidinggevenden en eventueel medewerkers: inzicht krijgen in de verantwoordelijkheden, resultaatindicatoren, benodigde kwaliteiten en competenties voor de verschillende functies. Wanneer nodig ook voor de verschillende niveaus binnen de functies.
  • Uitwerking van de verschillende functies en/of functiereeksen.
  • Bepaling van de niveaus en rangorde, waarbij we ook ondersteunen bij het ontwikkelen van een beloningsbeleid.
  • Implementeren en ontwikkelen van de HR-cyclus, het trainen van het management en meer.

Nadat we samen de basis leggen voor een actueel functiehuis, werken we dit zorgvuldig uit. Op die manier creëren we een organisatie waarin alle medewerkers hun functie verstaan. Ze weten daarnaast ook welke doorgroeimogelijkheden er voor ze zijn. Dat geeft motivatie.