Talentmanagement

Talent optimaal benutten

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal. Investeren in je medewerkers is dan ook essentieel om je organisatiedoelen te realiseren. Talentmanagement is daarin van belang.

Investeren in mensen

Door gericht te investeren in de kwaliteiten van jullie medewerkers, zorg je ervoor dat zij betere prestaties leveren én beter inzetbaar zijn. Wij van EVZ helpen jullie graag om het talent binnen jullie organisatie inzichtelijk te maken, te ontwikkelen en optimaal te benutten. Met de juiste persoon op de juiste plek zorg je dat je talent bindt en boeit.

Talentmanagement: zo gaan we te werk

Samen gaan we om tafel om jullie wensen en behoeften op het gebied van talentmanagement inzichtelijk te maken. We kijken met welke HR-activiteiten en -interventies jullie het talent binnen de organisatie inzichtelijk kunnen maken, kunnen ontwikkelen en optimaal kunnen benutten. Om dit vorm te geven, stellen we samen een plan op, met daarin:

 • benodigde competenties, kwaliteiten en talenten om succesvol te zijn. Dit doen we met behulp van strategische personeelsplanning;
 • het beschrijven van de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van de huidige medewerkers , bijvoorbeeld door middel van een vlootschouw;
 • te ontwikkelen  HR-beleid en -instrumenten waarmee de (benodigde) ontwikkeling van kwaliteiten van medewerkers structureel wordt gerealiseerd en geborgd;
 • HR-activiteiten en -interventies om de kwaliteiten van medewerkers te ontwikkelen;
 • opties om de investeringen in de ontwikkeling van medewerkers meetbaar te maken.

Neem direct contact op

Inzicht

Welke talenten zijn er binnen de organisatie aanwezig?

Ontwikkeling

Hoe kunnen jullie talent blijven ontwikkelen?

Inzet van talenten

Hoe zorgen jullie ervoor dat het aanwezige talent optimaal wordt benut?

Talentmanagement

Met talentmanagement krijgen jullie talent binnen je organisatie inzichtelijk, net als het inzicht in hoe dit optimaal te benutten en ontwikkelen. Daarbij kun je van ons het volgende verwachten:

 • een vertaling van de organisatiestrategie en doelstellingen naar benodigde kwaliteiten, uitgewerkt in competentieprofielen met gedragsvoorbeelden of rolprofielen.
 • het toepassen van Fitch of TMA ontwikkelassessments om inzicht te krijgen in de kwaliteiten van medewerkers, ook in relatie tot hun functie en de daarvoor benodigde competenties;
 • begeleiding van kalibratiesessies met het management om de resultaten en ontwikkeling van medewerkers te bespreken;
 • (ondersteuning bij) de ontwikkeling van een collectief ontwikkelplan in de vorm van een strategisch opleidingsplan, individuele ontwikkelplannen en/of een wervingsplan;
 • training en coaching van management en medewerkers met als doel hun vaardigheden, zelfinzicht en probleemoplossend vermogen te vergroten en zo (nog) effectiever te kunnen presteren;
 • inrichting van de HR-cyclus waarbinnen het talentmanagement vorm krijgt.

Bekijk een voorbeeld-competentieprofiel

Wanneer je een helder beeld hebt van het aanwezige talent binnen jullie organisatie, kun je beter bepalen hoe je dit verder kunt ontwikkelen en optimaal benutten. Wij van EVZ helpen daarbij. Zo kunnen jullie in talent investeren, om zo jullie organisatiedoelen te realiseren.