(Zelf)evaluatie en -beoordeling

(Zelf)evaluatie en -beoordeling bij zelfsturing en zelforganisatie

Overgaan op zelfsturing en zelforganisatie brengt veel regelmogelijkheden en verantwoordelijkheid voor medewerkers met zich mee. Maar hoe ga je in die context om met het evalueren en waarderen van de resultaatbijdragen en ontwikkeling van collega’s? Wij van EVZ helpen om tot een bij zelfsturing en zelforganisatie passend evaluatie- en/of beoordelingssysteem te komen.

Optimaal evaluatie- of beoordelingssysteem: zo gaan we te werk

Bij EVZ hebben we ruime ervaring op het gebied van (zelf)evaluatie- en (zelf)beoordelingssystemen in allerlei organisaties, in diverse branches. Vanuit die ervaring en onze organisatie met zelforganisatie bekijken we samen met jullie wat jullie willen bereiken met (zelf)evaluatie en/of beoordeling binnen zelfsturende teams of zelforganisatie. Hoe kunnen jullie dit optimaal inrichten?

Om een optimale manier van evaluatie en/of beoordeling bij zelfsturing en zelforganisatie in te voeren, die perfect past bij jullie organisatie, gaan we:

  • samen met jullie de doelstellingen van de beoordeling of zelfevaluatie vaststellen;
  • de optimale invulling van deze beoordeling of zelfevaluatie onderzoeken;
  • een werkwijze (vorm) van (zelf)beoordeling/evaluatie uitwerken;
  • inzicht creëren in en bepalen/vormgeven van de link met andere HR-instrumenten (zoals beloning).

Neem direct contact op

Ruime ervaring

Wij hebben jarenlange ervaring in allerlei organisaties, in diverse branches. 

Link met HR-instrumenten

Onderdeel is het bepalen van vormgeven van de link met andere HR-instrumenten, zoals beloning. 

Deskundige begeleiding

We begeleiden bij het ontwikkelen van een passend (zelf)evaluatiesysteem, waarbij we kijken naar de verschillende mogelijke werkwijzen en opties.

De juiste begeleiding bij (zelf)evaluatie of -beoordeling

In het geval van zelfsturing en zelforganisatie zijn cycli van feedback en feedforward en (zelf)evaluatie veelgebruikte systemen. Samen gaan we aan de slag om te bepalen wat past bij jullie organisatie, aan de hand van jullie wensen en specifieke situatie. Wij ondersteunen jullie door:

  • inzicht te geven in de mogelijkheden voor (zelf)beoordeling binnen een zelforganiserende organisatie;
  • jullie te begeleiden bij  de ontwikkeling van een (zelf)evaluatiesysteem passend bij jullie organisatie, waarbij we kijken naar de verschillende mogelijke werkwijzen en opties;
  • de verschillende mogelijkheden uit te werken met een uitgebreide toelichting aan alle betrokkenen;
  • jullie te begeleiden in het proces, gedurende én na de implementatie.

Bij de overgang naar zelfsturing en zelforganisatie moeten alle HR-instrumenten worden aangepast aan deze andere manier van werken. Ook (zelf)evaluatie en/of -beoordeling. Een weloverwogen keuze maken voor de wijze van (zelf)evaluatie en/of -beoordeling is een belangrijk proces in het ontwikkelen naar een zelfsturende of zelforganiserende manier van werken.