Functiewaardering

Eerlijk belonen begint met functiewaardering

Wordt binnen jullie organisatie elke functie passend en met voldoende onderbouwing op het juiste niveau beloond?

Functiewaardering is de basis voor het rangschikken van de functies binnen jullie organisatie. De rangorde gebruiken we om een passende beloning te bepalen. Zo wordt iedereen eerlijk, transparant, op het juiste niveau en in goede verhouding tot elkaar beloond.

Functiewaardering is maatwerk

Functiewaardering is maatwerk. Het gaat om mensen, de waardering van hun functie en de beloning daarvan. Dat wil je goed beargumenteerd hebben. Bij functiewaardering gebruiken wij onder meer de Integrale Functie Analysemethode (IFA) een gerenommeerd functiewaarderingssysteem. Daarnaast delen wij ook functies in met ORBA, ISF/SAO, CATS, FWG, FUWASYS en HAY.

We ondersteunen jullie bij:

  • het verkrijgen van draagvlak binnen jullie organisatie voor de introductie van functiewaardering;
  • deskundige toepassing om te komen tot niveaubepaling en rangordening van functies;
  • het verkrijgen van draagvlak voor de uitkomsten van functiewaardering intern, maar ook bij de verschillende vakorganisaties;
  • het in staat stellen van het management en HR om in de toekomst zelf nieuwe of gewijzigde functies in te delen, door het verzorgen van een training voor HR en het management.

Meer over IFA

Neem direct contact op

Maatwerk

Afgestemd op jullie specifieke situatie, organisatorische context, het verloop van processen en de verdeling van taken. 

Eerlijke beloning

Een up-to-date functiegroepenstelsel als basis voor een eerlijk en onderbouwd beloningssysteem. 

Basis voor HR-instrumenten

Functiewaardering biedt een stabiele basis voor andere HR-instrumenten, zoals de HR-cyclus. 

Functiewaardering: zo werkt het

Om met functiewaardering een goede rangorde te maken van de functies binnen jullie organisatie, hebben we eerst inzicht nodig in de inhoud en afbakening van de werkzaamheden in jullie organisatie. We gaan in gesprek met jullie management om een beeld te krijgen van de organisatorische context, het verloop van processen en de verdeling van taken over de te onderscheiden functies. Zo krijgen we een totaalbeeld van hoe jullie organisatie in elkaar zit en de verschillende functies die jullie onderscheiden. Van daaruit bepalen we de niveaus. Aan het eind beschikken jullie over:

  • een objectieve bepaling van de niveaus en rangorde als basis voor een passend beloningssysteem dat volledig is onderbouwd;
  • duidelijkheid over de (verschillen tussen) beloning de niveau’s van functies;
  • een basis voor andere HR-instrumenten (zoals beloning en de HR-cyclus).

We zorgen voor een up-to-date functiegroepenstelsel met daarin alle functies binnen jullie organisatie, inclusief rangschikking. Daarna zorgen wij er desgewenst voor dat jullie in de toekomst ook in staat zijn zelf nieuwe of gewijzigde functies in te delen. Zo zorgen we voor een eerlijk en volledig onderbouwde basis voor jullie beloningssysteem.