Zelfsturing en zelforganisatie ontwikkelen

Een begeleid traject naar meer zelfsturing en zelforganisatie

Digitalisering, netwerken, co-creatie… Deze tijd brengt complexiteit met zich mee en vraagt om veel flexibiliteit. Zelfsturende en zelforganiserende organisaties blijken hierin zeer succesvol te zijn. Zelfsturing en zelforganisatie brengt medewerkers meer eigenaarschap en daarmee meer werkplezier. Het overgaan op deze organisatie-inrichting vraagt daarentegen wel om een cultuuromslag en een nieuwe manier van leidinggeven.

Samen naar meer zelfmanagement

Het overgaan op zelfsturing en zelforganisatie is een traject waarbij weloverwogen keuzes worden gemaakt en kritische vragen worden gesteld. Wij van EVZ ondersteunen hierbij. Samen beantwoorden we vragen zoals:

 • Hoe komen jullie van een organisatie die gericht is op controle, naar gedistribueerd leiderschap, vertrouwen en transparantie?
 • Hoe bereik je dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid gaan nemen en eigenaarschap laten zien?
 • Hoe leren managers meer los te laten en meer coachend en ontwikkelend te handelen?
 • Hoe onderscheiden jullie teams of cirkels en rollen? Hoe definieer je rollen? In welke vorm willen jullie deze laten (samen)werken?
 • Op welke manier nemen jullie als organisatie besluiten? Welke overlegvormen zijn nodig?
 • Hoe lossen jullie conflicten op?
 • Hoe gaan jullie om met functioneren, zelfevaluatie of zelfbeoordeling en -ontwikkeling (feedbackcyclus)?
 • En hoe gaan jullie om met beloningsvraagstukken in de zelfsturende/ zelforganiserende context?

Neem direct contact op

Ondersteuning

Wij ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuzes en het stellen en beantwoorden van kritische vragen. 

Meer productiviteit

Zelfsturing en zelforganisatie zorgt voor meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor medewerkers en daarmee meer werkplezier en productiviteit. 

Bijeenkomsten en coaching

We begeleiden interactieve bijeenkomsten en coaching op het gebied van zelfevaluatie of zelfbeoordeling en de feedbackcyclus. 

Zelfsturing en zelforganisatie: zó werkt dat bij EVZ

Om tot een antwoord te komen op de gestelde vragen en zorgvuldig over te gaan op zelfsturing en zelforganisatie, doorlopen we een aantal stappen:

 • We begeleiden een scherpe discussie en ondersteunen bij het maken van keuzes in basisprincipes en uitgangspunten van de zelfsturing of zelforganisatie. Denk aan vertrouwen in plaats van controle, besluitvorming of conflictoplossing.
 • We begeleiden in het vormen van teams of cirkels en het komen tot een passende organisatiestructuur.
 • We ondersteunen bij de omslag en de persoonlijke groei van controle naar gedistribueerd leiderschap en transparantie. Bijvoorbeeld door interactieve managementbijeenkomsten.
 • We coachen het management, teams en medewerkers bij deze overgang.
 • We begeleiden bij het uitwerken van overleg-, besluitvormings- en conflicthanteringsmethoden. Vooral ook als dit team- of cirkeloverstijgend is.
 • We begeleiden interactieve bijeenkomsten en coaching op het gebied van zelfevaluatie of zelfbeoordeling en de feedbackcyclus.

Door de juiste stappen te zetten onder de juiste begeleiding, maakt jullie organisatie succesvol stappen richting zelfsturing en zelforganisatie. Een vorm van organisatie-inrichting waarbij medewerkers meer vrijheid en verantwoordelijkheid naar zich toe trekken en daarmee meer werkplezier ervaren en vaak productiever worden.