HR-projectmanager a.i.

Interim HR-projectmanager

Bij het realiseren van jullie organisatiedoelen is HR een onmisbare schakel. Het kan altijd zo zijn dat je in dit vakgebied ergens tegenaan loopt of even vastloopt. Wij van EVZ kunnen jullie door middel van een ervaren interim HR-projectmanager ondersteunen in het invulling geven aan HR-projecten.

We kunnen jullie op allerlei vlakken ondersteunen. Denk aan het ontwikkelen of actualiseren van HR-beleid, het vormgeven en implementeren van een nieuwe HR-cyclus of het werken met competentiemanagement.

Ervaren interim HR-projectmanager voor specifieke vraagstukken

De interim HR-projectmanager van EVZ is er om specifieke vraagstukken op te pakken. Hij of zij verdiept zich met een objectieve kijk in de organisatie. Om wat voor type organisatie gaat het? Wat is de specifieke situatie en wat zijn jullie behoeften? Onze projectaanpak kan vervolgens bestaan uit de volgende elementen:

  • Analyseren van de huidige en gewenste situatie, waarbij stakeholders worden betrokken.
  • Opstellen van een HR-(jaar)plan, inclusief prioritering van doelen en benoeming van concrete acties.
  • (Her)ontwikkeling van HR-instrumenten op basis van het HR-jaarplan en deze implementeren in de organisatie.
  • Leiden van HR-projecten van plan tot implementatie, borging en overdracht.

Om betrokkenheid, draagvlak en acceptatie te creëren, werken we samen met de verschillende belanghebbenden in jullie organisatie.

Neem direct contact op

Deskundig en objectief

Met een objectieve kijk verdiept de interim HR-projectmanager zich in de specifieke situatie en behoeften van jullie organisatie. 

Specifieke vraagstukken

De interim HR-projectmanager is er om specifieke vraagstukken op te pakken.

Bruikbaar resultaat

De interim HR-projectmanager neemt pas afscheid wanneer er een bruikbaar resultaat is waar jullie mee verder kunnen. 

Interim HR-projectmanager: dit brengt hij of zij jullie

De interim HR-projectmanager van EVZ geeft jullie inzicht in de trends en ontwikkelingen op het gebied van HR. Hij of zij helpt jullie deze te vertalen naar jullie organisatie. Verder brengt hij of zij jullie:

  • een vernieuwende en verfrissende blik op (strategisch) HR-beleid, HR-thema’s en HR-processen;
  • een objectieve kijk op de effectiviteit van jullie HR-beleid en HR-processen;
  • een scherpe discussie met als resultaat HR-beleid en/of HR-instrumenten gericht op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie;
  • een doordachte, pragmatische aanpak voor het uitwerken en op de kaart zetten van HR in de organisatie;
  • ervaring met interim HR- en projectmanagement en het realiseren van verandering die beklijft.

Pas als er een resultaat ligt waar jullie écht mee verder kunnen, neemt onze interim HR-projectmanager afscheid.