SPP

Strategische personeelsplanning

In een werkomgeving die steeds dynamischer wordt, is vooruitkijken steeds lastiger. In hoeverre sluit jullie huidige bezetting aan op de gewenste en benodigde kwaliteit en bezetting in de toekomst? Hoe kun je als organisatie de komende jaren je doelstellingen succesvol (blijven) realiseren? EVZ helpt jullie met deze vragen door middel van SPP (Strategische PersoneelsPlanning).

SPP: zo werkt het

Om voor nu en de toekomst te bepalen welke collega’s met welke kwaliteiten jullie organisatie nodig heeft, gaan we met jullie in gesprek over de wensen met betrekking tot het SPP-traject. Wat moet het jullie organisatie opleveren, welke inzichten willen jullie krijgen? 

Ons SPP-traject bestaat uit de volgende stappen:

  1. In beeld brengen huidige organisatie en aanwezige kwaliteiten aan de hand van verzamelde data en een vlootschouw. Resultaat is een overzichtelijk dashboard met in één oogopslag de stand van zaken van de organisatie als geheel en per afdeling/team.
  2. In kaart brengen van de voor jullie organisatie relevante toekomstige ontwikkelingen. Focus ligt daarbij op de ontwikkelingen met de grootste impact.
  3. Wat betekent dat voor jullie organisatie: wat is de gewenste/benodigde kwantiteit en kwaliteit en wat is de gewenste/benodigde arbeidsrelatie? Hierdoor ontstaat inzicht in de gap tussen huidige en gewenste kwaliteiten en bezetting.
  4. Formuleren actiepunten om de gap te dichten. Resultaat is een kort en bondig actieplan waar jullie organisatie direct mee aan de slag kan

Wij reiken jullie handige analysetools en instrumenten aan en adviseren inhoudelijk en procesmatig. Wij helpen na te denken over de juiste bezetting op korte én lange termijn. Zo zorg je ervoor dat je steeds de juiste kwaliteiten in huis hebt om jullie organisatiedoelen te behalen Ook kunnen we jullie helpen bij het maken van een plan om inhoud en vorm te geven aan de benodigde HR-interventies. 

Neem direct contact op

Integraal of specifiek

De focus kan verschillen van integraal tot inzoomen op specifieke thema’s.

Beproefd theoretisch kader

Wij werken altijd vanuit een beproefd en gedegen theoretisch kader.

Ervaren adviseurs

Onze ervaren adviseurs helpen je ‘de bedoeling’ voor ogen te houden.