SPP

Strategische personeelsplanning

In hoeverre sluit jullie huidige bezetting aan op de gewenste en benodigde bezetting in de toekomst? Je wilt immers wel je organisatiedoelstellingen (blijven) behalen. De kwaliteiten die jullie (in de toekomst) in huis hebben, zijn hier bepalend in. Wij van EVZ helpen jullie door middel van SPP (Strategische PersoneelsPlanning), of een vlootschouw, om er nu en later voor te zorgen dat jullie de juiste kwaliteiten in huis hebben.

Wij reiken jullie diverse handige analysetools en instrumenten aan en adviseren inhoudelijk en procesmatig.

Strategische personeelsplanning: zo werkt het

Om voor nu én de toekomst te bepalen welke mensen met welke kwaliteiten jullie organisatie nodig heeft, gaan we samen een stappenplan door. Dat bestaat uit de volgende stappen:

  • We inventariseren jullie behoeften rond SPP.
  • In een eerste stap ondersteunen we jullie inzicht te krijgen in toekomstige vraagstuk(ken)/ uitdagingen voor je organisatie.
  • We creëren inzicht in de ‘gap’ tussen de huidige en gewenste kwaliteiten en bezetting.
  • We bekijken samen welke HR-activiteiten bijdragen aan het realiseren van de toekomstige bezetting.

Integraal of specifiek

De focus kan verschillen van integraal tot inzoomen op specifieke thema’s.

Beproefd theoretisch kader

Wij werken altijd vanuit een beproefd en gedegen theoretisch kader.

Ervaren adviseurs

Onze ervaren adviseurs helpen je ‘de bedoeling’ voor ogen te houden.

De 'gap' in kaart brengen

De ‘gap’ tussen de huidige en de gewenste bezetting brengen we in kaart door:

  • te helpen bij inzichtelijk maken van de huidige formatie (de functies), kwantitatief én in kwaliteiten (een vlootschouw);
  • scenarioplanning: samen denken we na over de mogelijke scenario’s en de impact daarvan op de nodige kwaliteiten en bezetting;
  • een helder beeld te creëren voor de toekomst: zó zien de toekomstige samenstelling en de kwaliteiten van de medewerkerspopulatie eruit.

Daarnaast kunnen we jullie helpen bij het maken van een plan om inhoud en vorm te geven aan de benodigde HR-interventies.

Wij helpen na te denken over de juiste bezetting op korte én lange termijn. Zo zorg je ervoor dat je steeds de juiste kwaliteiten in huis hebt om jullie organisatiedoelen te behalen.