Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Ontdek de talenten van individuele medewerkers én teams als geheel!

Wil je weten waar nog verborgen kracht zit van jouw mensen en jouw teams? Waar ze zich kunnen ontwikkelen? We kunnen het je vertellen! We brengen de kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden van je medewerkers in kaart met een methode waarbij het voorkeursgedrag en de waarden van mensen worden geanalyseerd. Ze leren zo wat hun kwaliteiten, kwetsbaarheden én ontwikkelmogelijkheden zijn.

De methode die we hiervoor gebruiken heet Fitch. Fitch kan worden ingezet voor één of enkele medewerkers binnen uw organisatie, maar is ook een geschikt middel om alle medewerkers binnen jouw organisatie op een interactieve manier bewust te maken van hun talenten en ontwikkelpotentieel, zowel op individueel als op teamniveau. In dit geval vullen alle medewerkers de Fitch-analyse in (een online vragenlijst), zodat EVZ de kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden van de individuele medewerkers in kaart kan brengen. De uitkomsten hiervan worden door EVZ verwerkt in individuele rapportages en naar de medewerkers verstuurd.

Vervolgens gaat EVZ in interactieve workshops van één dagdeel met groepen van 8 tot 10 medewerkers aan de slag met het ontdekken van de persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden. In het eerste gedeelte worden de Fitch-methode en de opzet van de rapportage toegelicht en wordt, om ook inzicht te kunnen genereren in kwaliteiten en tegenstellingen op teamniveau, uitleg gegeven over complementair gedrag. Ook krijgen de medewerkers de ruimte om individueel vragen te stellen over bijvoorbeeld onduidelijkheden of zaken die ze niet kunnen plaatsen uit hun rapportage. Daarna gaan we op een interactieve manier werken aan het formuleren van persoonlijke talenten en ontwikkeldoelen. Hierbij gaan collega’s elkaar ook bevragen en feedback geven op de persoonlijke ontwikkeldoelen die zij stellen. EVZ zorgt hierbij uiteraard voor een veilige, leerbevorderende setting.

Aan het eind van de workshop(s) kan iedere medewerker:

benoemen wat zijn of haar voorkeursgedrag en kwaliteiten zijn;

benoemen welke kwetsbaarheden (ineffectief gedrag) hij of zij (soms) laat zien;

benoemen welke ontwikkelmogelijkheden er zijn voor hem/haar.

Daarnaast heeft iedere medewerker tenminste één ontwikkeldoel/actiepunt uitgewerkt, waarmee hij of zij aan de slag gaat.

Vraag ons gerust vrijblijvend om meer informatie.