HR-cyclus

HR-cyclus of performance cyclus inrichten

De HR-cyclus is het moment voor leidinggevenden en medewerkers om stil te staan bij het functioneren: de resultaten en de persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van wat jullie organisatie met de HR-cyclus wil bereiken, is deze op talloze manieren in te richten. Dit geldt ook bij zelfsturing en zelforganisatie.

De juiste inrichting van jullie HR-cyclus

Continu evalueren, drie keer per jaar om tafel gaan, 360-graden feedback, peer- of teamreviews… Wij gaan samen met jullie aan de slag om een passende invulling te geven aan jullie HR-cyclus, ook wel performance cyclus. Wij werken de HR-cyclus voor jullie uit, waar gewenst inclusief formulieren en toelichting en/of handleiding(en). Wij bieden:

 • een werksessie met HR en eventueel ook met het MT of de OR waarin we de discussie voeren over de invulling, inrichting en introductie van de HR-cyclus en de daarmee samenhangende HR-instrumenten;
 • een uitgewerkte HR-cyclus bestaande uit een formulier, toelichting en desgewenst handleiding(en);
 • training voor jullie management: over het voeren van HR-cyclusgesprekken, SMART formuleren en feedback ontvangen en geven;
 • informatie voor medewerkers over de nieuwe HR-cyclus;
 • begeleiding in kalibratiesessies en/of intervisie om een gezamenlijk normgevoel in het beoordelen en het maken van afspraken met medewerkers te ontwikkelen.

Neem direct contact op

Werksessie

Een werksessie met HR waarin we de invulling, inrichting en introductie van de HR-cyclusbespreken. 

Training

Managementtraining over het voeren van HR-cyclus gesprekken, feedback geven en het maken van SM(W)ART afspraken.

Doelgericht

Samen komen we tot een HR-cyclus die perfect aansluit op jullie doelstellingen. 

Performance cyclus passend bij jullie doelen en cultuur

We kijken samen welke invulling van de performance cyclus aansluit bij de doelen en cultuur van jullie organisatie. Daarbij beantwoorden we vragen zoals:

 • Waar wil je op sturen (resultaten en/of ontwikkeling van medewerkers) en wat betekent dit voor de HR-cyclus?
 • Welke rol hebben medewerkers en leidinggevenden?
 • Hoe zorg je dat gemaakte resultaat- en ontwikkelafspraken leiden tot de gewenste (gedrags)veranderingen en van meerwaarde zijn voor medewerker en organisatie?
 • Wat zijn goede resultaat- en/of ontwikkelafspraken?
 • Waar leg je de grens tussen de verschillende niveaus in het functioneren (bijvoorbeeld onvoldoende, goed en zeer goed) en hoe zorg je ervoor dat dit consistent wordt toegepast door alle leidinggevenden?
 • Hoe maak je de koppeling tussen beoordelen en belonen?

Met onze expertise, advies en begeleiding komen jullie tot een performance cyclus die naadloos aansluit op jullie doelstellingen.