Teamcoaching

Optimale samenwerking

Werken in een team betekent combineren van organisatiebelangen, teambelangen en persoonlijke belangen. Teamcoaching kan worden ingezet om de samenwerking binnen teams te verbeteren of om gedragsverandering rondom een bepaald thema te realiseren. Teamcoaching maakt onuitgesproken opvattingen, overtuigingen, drijfveren en tegenstellingen binnen het team bespreekbaar.

Gespecialiseerde teamcoaching

Een teamontwikkeltraject van EVZ bestaat uit drie tot vijf bijeenkomsten met het team.

Door teamcoaching leert het team:

 • te reflecteren op het eigen handelen;
 • open te communiceren en zich kwetsbaar op te stellen;
 • doelstellingen te formuleren, afspraken te maken en ernaar te handelen;
 • beter om te gaan met veranderingen of nieuwe werkwijzen;
 • daadkrachtiger, doeltreffender en efficiënter te werken;
 • eigenaarschap te tonen;
 • gebruik te maken van de kwaliteiten van elk teamlid;
 • de samenwerking te bespreken op een open en constructieve manier;
 • eigen resultaten te evalueren in relatie tot de organisatiedoelen.

Neem direct contact op

3-5 bijeenkomsten

Afhankelijk van de behoefte organiseren we 3 tot 5 bijeenkomsten met het team.

Teamscan

We maken een teamscan, onderbouwd met de Fitch-methode. 

Optimale samenwerking

Samen zorgen we ervoor dat het team open, enthousiast en met vertrouwen samenwerkt. 

Teamcoaching: zo pakken we dat aan

Een teamontwikkeltraject begint met een intake. Daarin maken we afspraken over doelen, te behandelen thema’s en de gewenste resultaten. We bespreken dan ook meteen de werkwijze die we hanteren, hoe we evaluatiemomenten inbouwen en hoe we vertrouwelijkheid borgen. Onderdelen kunnen zijn:

 • Een met de Fitch-methode onderbouwde teamscan. De uitkomsten van deze analyse zijn een objectief uitgangspunt en ondersteunen een eerste reflectie. Die kan er bijvoorbeeld zo uitzien.
 • Spiegelsessies, om feedback te krijgen op het handelen.
 • Teamsessies, ook door inzet van Deep Democracy, inclusief het implementeren/borgen van veranderingen in jullie organisatie.

Samen zorgen we voor een team dat open, enthousiast en met vertrouwen samenwerkt en communiceert. Een team dat met plezier zijn kwaliteiten inzet en daarmee bijdraagt aan de resultaten van jullie organisatie.