Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Karen Bosch, HR-directeur HTM: “Door een kritische en professionele ondersteuning heeft EVZ ons geholpen om het functieonderzoek snel en met het gewenste resultaat te realiseren.”

HTM wilde een generiek functiehuis. We brachten daarvoor circa 500 functies terug naar 75 functiereeksen met in totaal ongeveer 175 posities. Deze functiebeschrijvingen leveren betere handvaten voor resultaatsturing en de inzet en verdere ontwikkeling van kwaliteiten van medewerkers. Daarnaast zijn alle functies ingedeeld, op zodanige wijze dat ‘oud zeer’ vanuit de historie in één keer weggenomen is, evenals ‘historische’ beloningsissues in de vorm van oude toeslagen, garanties etc.

EVZ heeft dit functieonderzoek in een relatief korte periode uitgevoerd; de resultaten van het onderzoek zijn na zes maanden opgeleverd. Daarbij zijn circa 500 functies teruggebracht naar 75 functiereeksen met in totaal ongeveer 175 posities. Bovendien is afscheid genomen van het beschrijven van taken. In de nieuwe functiedocumenten is de nadruk gelegd op het benoemen van de resultaatbijdragen en de benodigde kwaliteiten, competenties, uitgesplitst naar te onderscheiden posities in de functiereeks. Daarmee bieden de functiedocumenten ook handvaten voor resultaatsturing en de inzet en verdere ontwikkeling van kwaliteiten van medewerkers.

Het laten slagen van een dergelijk project vraagt nadrukkelijk om het creëren van duidelijkheid over de structuur en de mogelijkheden die de nieuwe benadering biedt in het sturen op resultaten en ontwikkeling van medewerkers. De HR-afdeling van HTM heeft samen met de leidinggevenden een grote slag geslagen in het creëren van die duidelijkheid. Daar waar nodig is samen met EVZ de discussie scherp gevoerd en zijn de nodige keuzes gemaakt. Nog voor de indeling van de functies bekend was, hebben leidinggevenden hun medewerkers ‘geplot’ op de juiste positie. Pas daarna zijn de niveaus/indelingen bekend gemaakt. Dit heeft geleid tot een zuivere indeling van medewerkers en is ‘oud zeer’ vanuit de historie in één keer weggenomen. Dat geldt ook voor het opschonen van ‘historische’ beloningsissues in de vorm van oude toeslagen, garanties, etc.

Wil je meer weten over dit type project en onze aanpak? Neem dan gerust, vrijblijvend, contact op.