Functiehuis

Functiehuis ontwikkelen en actualiseren

Een geactualiseerd functiehuis zorgt voor helderheid in de verdeling van verantwoordelijkheden en daarmee efficiëntie en werkplezier bij medewerkers. Wij van EVZ helpen jouw organisatie bij het ontwikkelen óf het actualiseren van jullie functiehuis.

Duidelijkheid geeft motivatie

Bij het ontwikkelen of actualiseren van jullie functiehuis beginnen we met het onderscheiden van processen en verantwoordelijkheidsgebieden. We ontwikkelen daarna een blauwdruk van de organisatie, waarin we de te onderscheiden functies én ontwikkel- en loopbaanpaden definiëren. Met generieke functies kan het aantal functies beperkt blijven.  

Toepassingen

Een goede functieomschrijving zorgt voor een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden. Op een werkvloer waarop duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is, kan efficiënt worden gewerkt. Daarnaast worden ontwikkelmogelijkheden duidelijk doordat ook verschillende niveaus binnen een functie worden gedefinieerd. Dat geeft motivatie.   

In de HR-cyclus kan de functiebeschrijving ondersteunen in het goede gesprek over de ontwikkeling, resultaatbijdragen en het gewenst gedrag.

Ook voor werving en selectie is het belangrijk goede omschrijvingen van functies te hebben. Door dit helder te hebben, weet je als organisatie beter wie je zoekt en kun je kandidaten een heldere omschrijving van de functie en doorgroeimogelijkheden geven.

Neem direct contact op

Advies

Helder en praktisch advies over de te omschrijven functies binnen jullie organisatie.

Resultaatgerichte functieomschrijvingen

Inzicht in beoogde resultaatbijdragen, benodigde kwaliteiten, (meetbare) competenties en verschillen in niveaus.

Training

Praktische training voor jullie management en/of HR in het zelf maken van functieomschrijvingen of het werken met functieomschrijvingen in de HR-cyclus.

Functiehuis ontwikkelen en actualiseren: zo pakken we dat aan:

Samen met jullie maken we een plan van aanpak, dat vaak bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een kick-off bijeenkomst met jullie management en HR: het plan van aanpak, kaders en uitgangspunten worden vastgesteld en we zorgen voor betrokkenheid, draagvlak en acceptatie.
  • Het samen met jullie vastleggen van de uit te werken functies, verwerkt in een ‘blauwdruk’ van jullie organisatie.
  • Verdiepingsgesprekken met leidinggevenden en eventueel medewerkers: inzicht krijgen in de verantwoordelijkheden, resultaatindicatoren, benodigde kwaliteiten en competenties voor de verschillende functies. Wanneer nodig ook voor de verschillende niveaus binnen de functies.
  • Uitwerking van de verschillende functies en/of functiereeksen.
  • Bepaling van de niveaus en rangorde, waarbij we ook ondersteunen bij het ontwikkelen van een beloningsbeleid.
  • Implementeren en ontwikkelen van de HR-cyclus, het trainen van het management en meer.

Maatwerk

Functies omschrijven is maatwerk. Er is geen vast format om dit te doen. We kiezen voor een format voor functieprofielen dat bij jullie organisatie past, vaak bestaat dit uit een resultaat- en competentieprofiel. Soms zijn rollen of een rolbeschrijving passend.

Functiehuis bij functiereeksen

Gaat het om een functie met verschillende niveaus (een functiereeks), dan beschrijven we de verschillen tussen de niveaus op basis van Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK). Dus: wat zijn de verschillen tussen de niveaus binnen de functie?

Door samen de juiste basis te leggen voor een actueel functiehuis en deze vervolgens met zorg uit te werken, creëren we een organisatie waarin iedereen zijn functie verstaat. Jullie medewerkers weten bovendien hun doorgroeimogelijkheden. Dat motiveert.