Beloningsbeleid

Beloningsbeleid ontwikkelen

“Belonen is een middel om de resultaten en ontwikkeling van medewerkers te sturen en te waarderen.” Vanuit die visie helpen wij jullie organisatie met het ontwikkelen van een passend beloningsbeleid. De belangrijkste vraag daarbij is: “Wat wil júllie organisatie met het belonen van werknemers bereiken?”

Als je het goed doet, is je beloningsbeleid in lijn met je organisatiestrategie. Het is onderdeel van het HR-beleid, waar wij jullie ook in kunnen ondersteunen en adviseren.

Wat houdt dat in, een optimaal beloningsbeleid?

Een optimaal beloningsbeleid:

  • ondersteunt de organisatiestrategie;
  • geeft indien gewenst ruimte voor differentiatie op individueel niveau, maar ook tussen groepen medewerkers;
  • is praktisch, herkenbaar en uitlegbaar;
  • past bij de wensen en behoeften van medewerkers en de organisatie;
  • past bij de externe ontwikkelingen in de branche;
  • is financieel haalbaar voor de organisatie.

Om een optimaal beloningsbeleid te realiseren, organiseren we onder andere een werksessie met verschillende belanghebbenden. Tijdens deze werksessie beantwoorden we vragen zoals: ‘Wat wil de organisatie bereiken met beloning?’ en ‘Wat betekent dit voor de manier waarop we ons beloningsbeleid vormgeven?’.

Neem direct contact op

Optimaal beloningsbeleid

Een praktisch, herkenbaar en uitlegbaar beloningsbeleid, in lijn met jullie organisatiestrategie. 

Werksessies

In werksessies met belanghebbenden bespreken we het doel van beloning en het gevolg hiervan voor de vormgeving van het beloningsbeleid. 

Deskundige begeleiding

Samen met één van onze adviseurs kijk je kritisch naar het huidige beloningsbeleid en naar de wensen en eisen voor het nieuwe. 

Beloningsbeleid: hoe werkt het?

Samen met één van onze adviseurs ga je een optimaal beloningsbeleid uitwerken. Daarbij beantwoord je vragen zoals:

  • Wat zijn de knelpunten die we ervaren in het huidige beloningsbeleid/beloningssysteem?
  • Hoe kunnen we de effectiviteit van het huidige beloningsbeleid/beloningssysteem voor werknemers vergroten?
  • Wat willen we belonen: functie(niveau), de prestaties en ontwikkeling van individuele medewerkers of de arbeidsmarktpositie? 
  • Willen we als organisatie differentiëren in de beloning van (groepen) medewerkers en zo ja, hoe?

Met een optimaal en helder onderbouwd beloningsbeleid verbind je de medewerkers aan de organisatie én krijg je sturing in hun bijdragen en ontwikkeling. Je bent hiermee al een eind op weg naar een passend HR-beleid en een effectieve organisatiestrategie. Wij helpen jullie graag met een beloningsbeleid waar iedereen blij van wordt.