Wijzigingen arbeidsvoorwaarden doorrekenen

Doorrekenen door middel van PROLOOG

Bij het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden, maar ook bijvoorbeeld bij het afsluiten van cao’s, komen directe én toekomstige financiële gevolgen kijken. Wat zijn de gevolgen van die wijzigingen voor jullie organisatie? Door middel van onze eigen applicatie PROLOOG rekenen we de financiële consequenties van de wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden door.

Financiële consequenties doorrekenen voor nu en later

Wijzigingen in de primaire arbeidsvoorwaarden zoals een procentuele stijging van de eindejaarsuitkering zijn vaak niet zo moeilijk door te rekenen. Aanpassingen zoals reiskostenvergoeding of de seniorenregeling liggen daarentegen ingewikkelder. Met PROLOOG maken we de financiële consequenties inzichtelijk, zodat jullie voor nu én in de toekomst weten wat de wijzigingen betekenen voor jullie organisatie.

Met PROLOOG kun je:

  • (een steekproef van) personeelsgegevens inlezen;
  • aan de hand daarvan de financiële gevolgen van wijzigingen doorrekenen;
  • keuzes maken in wijzigingen van specifieke onderdelen van de arbeidsvoorwaarden, om dan inzicht te krijgen in de (financiële) consequenties van de wijzigingen.

Meer over PROLOOG

Neem direct contact op

Toekomstbestendig

We berekenen de financiële gevolgen van veranderde arbeidsvoorwaarden voor nu én in de toekomst. 

Eigen applicatie

Wij maken gebruik van PROLOOG. Wij begeleiden jullie in het toepassen van de applicatie. Je kunt deze bovendien geheel zelf gebruiken (in abonnementsvorm). 

Resultaatgericht

We kijken kritisch of de gewenste wijzigingen daadwerkelijk tot de juiste resultaten leiden. 

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden doorrekenen: zo doen we dat

Het doorrekenen van wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden doen we in verschillende stappen. Dat zijn de volgende:

  • We bekijken de huidige arbeidsvoorwaarden van jullie organisatie.
  • We bespreken de gewenste wijzigingen en bekijken ook of deze daadwerkelijk tot het gewenste resultaat leiden.
  • We zetten PROLOOG in om de financiële consequenties te berekenen.

PROLOOG: voorbeelden van toepassingen

In de afgelopen jaren hebben talloze organisaties al gebruikgemaakt van PROLOOG. Enkele voorbeelden van wat dat hen bracht.

“Door Proloog heb ik inzicht gekregen in de kosten van onze generatiepact-regeling en heb in overleg met de OR de regeling afgebouwd.”

“Op basis van een ‘maatmanpopulatie’ heeft EVZ inzichtelijk gemaakt wat de impact voor onze branche-cao is van het aanpassen van de ploegentoeslagen.”

“Ik schrok van de omvang van de reiskosten binnen ons bedrijf en heb samen met EVZ de regelingen omgezet in een budget per medewerker.”

Door aanpassingen in kwantificeerbare arbeidsvoorwaarden door te rekenen met PROLOOG, weet je precies welke financiële gevolgen dit heeft. Dit maakt wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden verdedigbaar en het nemen van beslissingen gemakkelijker.