Arbeidsvoorwaardenregeling

Arbeidsvoorwaardenregeling ontwikkelen en actualiseren

Het behouden en binnenhalen van de juiste mensen hangt niet enkel samen met het beloningsbeleid. Het is ook afhankelijk van andere arbeidsvoorwaarden. Zijn jullie arbeidsvoorwaarden nog marktconform en van deze tijd?

Je kunt verschillende redenen hebben om de arbeidsvoorwaarden eens opnieuw onder de loep te nemen. Het kan de eerste keer zijn dat jullie organisatie een arbeidsvoorwaardenregeling krijgt, maar ook een fusie, signalen van medewerkers of resultaten van cao-onderhandelingen kunnen leiden tot een wens om de arbeidsvoorwaarden te moderniseren.

Begeleiding en advies bij een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling

Wat de reden ook is, wij helpen jullie om tot een passende arbeidsvoorwaardenregeling te komen. Een regeling die past bij jullie organisatie en de organisatiestrategie en -doelstellingen ondersteunt. Wij begeleiden jullie bij en adviseren jullie over het ontwikkelen en/of actualiseren van jullie arbeidsvoorwaarden. Hierbij beantwoorden we samen vragen zoals:

 • Hoe draagt jullie arbeidsvoorwaardenregeling bij aan het HR-beleid?
 • Hanteer je dezelfde arbeidsvoorwaardenregeling voor iedereen, of geef je medewerkers juist de gelegenheid naar eigen behoefte (deels) hun arbeidsvoorwaarden te kiezen?
 • Wie moet je in het proces betrekken om draagvlak/acceptatie te verkrijgen?
 • Wat zijn de financiële consequenties van bepaalde keuzes?
 • Mág je wijzigingen in arbeidsvoorwaarden zomaar doorvoeren?

Neem direct contact op

Deskundige begeleiding

Wij begeleiden het gehele proces om tot een passende arbeidsvoorwaardenregeling te komen.

Marktkennis

Dankzij uitgebreide marktkennis kunnen wij adviseren met betrekking tot de marktconformiteit. 

Doorrekenen

We helpen waar gewenst ook met het doorrekenen van de financiële consequenties van de aanpassingen. 

Financiële consequenties doorrekenen

De vraag of je wijzigingen in arbeidsvoorwaarden zomaar mag doorvoeren, is een essentieel aspect om mee te nemen in het maken van keuzes met betrekking tot jullie nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket. Wat gaan de gemaakte keuzes financieel betekenen voor jullie organisatie? Om daar inzicht in te verkrijgen, gebruiken we onze eigen applicatie PROLOOG. Van aanpassingen in de reiskostenregeling tot veranderingen in de seniorenregeling of wijzigingen in de salaristabel. Elke aanpassing rekenen we door om zo een concreet beeld te krijgen van de financiële gevolgen.

Ook op alle andere vlakken helpen wij jullie bij het maken van keuzes. Zo kan het voorkomen dat er meerdere mogelijkheden zijn. In dat geval werken we de scenario’s uit, om zo beter een keuze te kunnen maken tussen deze twee.

De juiste begeleiding bij een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket

In het kort bieden wij van EVZ jullie:

 • Deskundigheid en kennis van markconformiteit en de actualiteit van arbeidsvoorwaarden.
 • Begeleiding bij het ontwikkelen/aanpassen van de arbeidsvoorwaardenregeling en/of -beleid.
 • De uitwerking van een integraal arbeidsvoorwaardenbeleid, dat de organisatiestrategie ondersteunt.
 • Begeleiding bij het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden binnen jullie organisatie, ook in het traject met de ondernemingsraad en/of vakbonden.
 • Ondersteuning bij de implementatie van gewijzigde/nieuwe voorwaarden en de communicatie naar medewerkers.
 • Een berekening van de financiële consequenties van aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden met onze applicatie PROLOOG.

Met een actueel en weloverwogen arbeidsvoorwaardenpakket zorg je ervoor dat jullie arbeidsvoorwaarden passen bij de strategie en doelstellingen van jullie organisatie. Daarnaast hou je medewerkers tevreden en gemotiveerd en trek je de juiste nieuwe collega’s aan.