HR-onderzoek

HR-onderzoeken op maat

Door een HR-onderzoek op maat kom je erachter hoe jullie medewerkers écht denken over zaken zoals beloning of de effectiviteit van HR-instrumenten binnen jullie organisatie. Geen vage inschattingen of onderbuikgevoel, maar concrete en bruikbare resultaten.

Ander perspectief

Een HR-onderzoek op maat geeft jullie inzicht in de beleving van jullie medewerkers en hun ideeën. Dat kan gaan om bijvoorbeeld een specifiek HR-thema zoals duurzame inzetbaarheid of een globale HR-scan voor de gehele organisatie.

EVZ onderzoekt

Een HR-onderzoek begint met een gesprek waarin we samen de onderzoeksvraag vaststellen. We beoordelen hoe we deze kunnen beantwoorden. Dat kan betekenen dat we onderzoek gaan doen naar de beleving van medewerkers, duurzame inzetbaarheid, HR-behoeften, de effectiviteit van HR of kosten en baten van de arbeidsvoorwaarden. We bestuderen de vraagstelling en kijken welke onderzoeksmethoden geschikt zijn. Dat kan zijn:

  • online enquêtes, waarvoor de onderzoeksvraag vertaald wordt naar kwantificeerbare vragen, stellingen met een vijfpuntschaal, gesloten vragen of multiple-choice-antwoorden;
  • semigestructureerde diepte-interviews, voor het onderzoeken van emoties, gedachten en ideeën over verbeteringen die er onder de medewerkers leven;
  • het onderzoeken en doorrekenen van arbeidsvoorwaarden met PROLOOG om inzicht te krijgen in de kosten en baten van verschillende scenario’s;
  • een duurzame inzetbaarheidsscan, te vergelijken met de duurzame inzetbaarheidsindex van TNO;
  • een quickscan om de match tussen HR-oplossingen en de strategische koers van jullie organisatie te toetsen.

Neem direct contact op

Inzicht

Bruikbare inzichten in de meningen en behoeften van medewerkers, waar je vervolgens concreet mee aan de slag kunt. 

Concreet resultaat

Geen aannames of onderbuikgevoel, maar enkel concrete en bruikbare resultaten. 

Passende methoden

Op basis van de vraagstelling kijken we welke onderzoeksmethoden geschikt zijn. 

Helder en doelgericht HR-onderzoek

Laat ons jullie helpen een helder en effectief HR-onderzoek op te zetten en uit te voeren. Daarbij kun je dit van ons verwachten:

  • een goed doordachte onderzoeksmethode met toegankelijke vragenlijsten;
  • begeleiding bij het definiëren van de te onderscheiden doelgroepen en het vinden van de juiste vraagstellingen;
  • overzichtelijk gepresenteerde en gevisualiseerde resultaten met heldere adviezen;
  • een objectief en onderbouwd beeld van de beleving en bevindingen van de verschillende doelgroepen;
  • een breder inzicht dan verwacht op basis van de onderzoeksvraagstelling.

Dankzij een HR-onderzoek op maat, kun je HR-instrumenten afstemmen op behoeften van medewerkers. Medewerkers voelen zich gehoord en hebben vertrouwen in het resultaat.