Organisatie-inrichting, fusie en reorganisatie

Organisatie-inrichting

Organisaties zijn continu in beweging. Denken jullie aan een strategische heroriëntatie binnen jullie organisatie, andere organisatie-inrichting, fusie of reorganisatie? Dan is goede ondersteuning essentieel voor een succesvolle verandering.

Fusie, reorganisatie of (her)inrichting

Bij elke verandering is het essentieel om duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de organisatie-inrichting. Wij helpen jullie organisatie bij de concrete uitwerking van de organisatie-inrichting, functies of rollen en loopbaanpaden inclusief competentieprofielen. Ook bij het opstellen van werkwijzen/procedures bij de overgang van oud naar nieuw en/of een sociaal plan. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

Neem direct contact op

Begeleiding

Deskundige begeleiding in het maken van keuzes bij de organisatie-inrichting.

Advies

Wij adviseren over organisatie-inrichting en het onderscheiden van logische functiereeksen of rollen en loopbaanpaden. 

Concrete uitwerking

Een concrete uitwerking van de organisatie-inrichting, inclusief competentieprofielen. 

Zo doen we dat bij EVZ:

Het concretiseren van de verandering en de betekenis daarvan voor alle medewerkers, doen we door:

  • jullie te begeleiden bij de discussie over de uitgangpunten en het maken van keuzes bij de organisatie-inrichting;
  • jullie te adviseren over organisatie-inrichting en het onderscheiden van logische functiereeksen of rollen en loopbaanpaden;
  • procesbegeleiding en projectmanagement en daarmee het beperken van weerstand tegen de nieuwe organisatie-inrichting en begeleiden we de gehele transitie;
  • het uitwerken van breed toepasbare functieomschrijvingen om te kunnen sturen op resultaatbijdragen en de inzet van kwaliteiten;
  • te zorgen voor inzicht in de gap tussen beschikbare en benodigde bezetting met strategische personeelsplanning (SPP).

Dankzij de juiste ondersteuning en praktisch advies treden jullie goed voorbereid de nieuwe organisatie-inrichting tegemoet, waarbij voor iedereen helder is wat er komen gaat en wat dat individueel betekent.