Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Is het uitleggen van een beoordelingsresultaat voor jou lastig? Is het moeilijk om te bepalen welke norm je bij het beoordelen moet hanteren? En hoe verhoudt jouw norm zich tot de norm van anderen in de organisatie? Wij bieden kalibratiesessies om gezamenlijk te komen tot een norm voor uitgebalanceerd en uitlegbaar beoordelen. 

Regelmatig spreek ik directeuren die het lastig vinden leidinggevenden op één lijn te krijgen in de beoordelingscyclus. De ene leidinggevende is strenger dan de andere, extra werkzaamheden worden verschillend gewaardeerd, houding en gedrag worden anders beoordeeld door verschillende leidinggevenden. Wij hebben een oplossing om een gezamenlijk norm voor beoordelen te ontwikkelen: de kalibratiesessie.

Samen met leidinggevenden (een MT, een aantal leidinggevenden binnen een divisie) maken we een lijst met alle medewerkers. We benoemen kwaliteiten, resultaten, ontwikkeling, houding en gedrag. Kortom, alle aspecten van beoordelen. Als alle medewerkers met argumentatie op volgorde zijn gezet, heeft elke leidinggevende voldoende argumenten om de beoordeling toe te lichten. Bovendien is het dan eenvoudig de grens te trekken tussen de verschillende beoordelingsniveaus ('onvoldoende', 'goed', 'uitstekend').

Wilt u meer informatie over kalibreren met EVZ? Neem dan contact op. Op deze site vind je ook meer informatie over de beoordelingscyclus en beoordelen.

Rianne Vlugt,
adviseur/partner bij EVZ organisatie-advies

Robert de Ridder, directeur/bestuurder woningcorporatie Clavis, over de kalibratiesessie:
"De kalibratie met EVZ heeft ons geholpen om een goed onderbouwde beoordeling te kunnen geven en ook binnen het MT dezelfde normen te hanteren."