Privacy-verklaring

EVZ organisatie-advies respecteert de privacy van haar potentiële, voormalige en huidige klanten en die van de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerken
EVZ organisatie-advies verwerkt de persoonsgegevens van jullie medewerkers in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst die wij met jullie hebben waar nodig voor een correcte uitvoering daarvan. Ook gebruiken we gegevens, mits toegestaan, om jullie op de hoogte te houden van ons werk en ontwikkelingen in het werkveld. De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen zijn: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, functie en salarisgegevens. Wij delen gegevens alleen met derden als dat voor de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden noodzakelijk is en deze derde partij ook voldoet aan de AVG.

Bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens van werknemers zolang deze in dienst zijn bij de werkgever waarvoor wij de opdracht uitvoeren. Bij een wijziging van werkgever verwijderen we jouw gegevens als we hiervan op de hoogte worden gesteld. Als wij de beschikking hebben gekregen over de persoonsgegevens van alle werknemers, verwijderen we die gegevens bij het voltooien van de overeengekomen opdracht, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt. Alle gegevens en documenten zijn bij EVZ opgeslagen op een beveiligde server, waarop geen toegang mogelijk is zonder autorisatie. Alle medewerkers van EVZ tekenen bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring die ook na afloop van het dienstverband geldig blijft.

Inzien
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van je hebben vastgelegd en het recht om deze te laten verwijderen. Als je hiervoor een verzoek indient (mail info@evz.nl) reageren wij binnen een week.

Oisterwijk, mei 2018

Neem direct contact op