Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Voor een goeddraaiende organisatie is het van belang dat medewerkers, ongeacht leeftijd, diensttijd, opleidingsniveau etc., in hun kracht staan. Het is daarom niet gek ze te laten reflecteren op hun kwaliteiten en talenten en de ontwikkeling die ze willen maken. Wij bieden een laagdrempelige manier om organisatiebreed te werken aan een cultuur van continu leren en ontwikkelen.

In een toekomstsessie van drie uur gaan we met medewerkers aan de slag om te kijken naar de kwaliteiten en talenten van medewerkers en de mogelijkheden die er zijn om te ontwikkelen. Het gaat om reflectie op en bewustwording van (‘weten waar je staat’) de eigen loopbaan en de actie die daaruit volgt (‘wat doe jij morgen?’). Aan de hand van stellingen onderzoeken de medewerkers op welke manier ze (kunnen) kijken naar hun loopbaan en met het ‘werkwiel’ krijgen medewerkers inzicht in hun eigen talenten, werkplezier en mogelijkheden.

Elke medewerker maakt tijdens de sessie een ‘actieklapper’ met daarin een of meerdere te zetten stappen, de actie die de medewerker daarvoor gaat ondernemen en wat daarvoor nodig is van de organisatie.

Desgewenst kan de toekomstsessie worden aangevuld met een online-analyse voor verdere verdieping.

Meer weten over wat wij kunnen betekenen voor duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling van jouw medewerkers? Neem dan gerust contact met ons op.