Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Lid 1e van art. 25 WOR schrijft voor dat bij een belangrijke organisatiewijziging advies wordt gevraagd aan de ondernemingsraad van de organisatie. Maar wat is eigenlijk een belangrijke organisatiewijziging? Is iedere wijziging in een functie, organisatieschema, rapportagelijn een belangrijke organisatiewijziging?

Belangrijk zijn in ieder geval grote wijzigingen in het organisatieschema, splitsingen en samenvoegingen van afdelingen, geschrapte leiderschapslagen en divisies, andere rapportagelijnen of een andere verdeling van bevoegdheden. Het wijzigen van de inhoud van een enkele functie valt hier niet onder, maar wél als het om een functie gaat die veel voorkomt binnen de organisatie.

De aanleiding voor een belangrijke wijziging is vaak het gevolg van forse maatschappelijke wijzigingen waar de organisatie na verloop van tijd op reageert, intern ongenoegen of inefficiëntie. In de adviesaanvraag moet die aanleiding vermeld staan. Controleer ook goed of de voorgestelde plannen het probleem wel écht wegnemen.

Vaak, maar niet altijd, verandert bij belangrijke organisatiewijzigingen het aantal functieplaatsen (banen) en soms ook het aantal medewerkers (de formatie, de bezetting, de fte’s). Dat heeft altijd flinke impact op medewerkers. Zij worden dan bijvoorbeeld anders of van elders aangestuurd of gaan aan iemand anders rapporteren. Soms krijgen ze taken van hun leidinggevenden erbij, worden zelfsturend, worden ineens heel zichtbaar op een nieuwe positie of juist minder zichtbaar binnen een grotere afdeling. Ze ervaren meer of juist minder perspectief. Houd in je advies dan ook rekening met de impact op medewerkers én op de organisatie.