Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Er is veel te doen over de salarissen (en werkdruk) van leraren in het basisonderwijs. Het onderwerp staat hoog op de politieke agenda. Maar wat verdient zo'n leraar eigenlijk? En hoe staat dat in verhouding tot vergelijkbare functies?

Leraar basisonderwijs

Als leraar basisonderwijs geef je les aan kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar in onder andere rekenen, taal, geschiedenis en muziek. Regelmatig toets je de stof en bespreek je de voortgang van het kind met de ouders aan de hand van het leerlingenrapport. Je begeleidt de leerlingen ook in hun sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. Daarnaast vergader je vaak met je collega’s en de directeur, waarbij je kwesties rond de organisatie, (nieuw) beleid en andere schoolzaken bespreekt.

Inkomen volgens de Cao

Op basis van de Cao primair onderwijs bedraagt het brutosalaris van de leraar basisonderwijs per 1 januari 2018 op maandbasis minimaal € 2.436 (LA) en maximaal € 3.826 (LB) op fulltime basis (40 uur). Binnen een school is 58% van het lerarenbestand ingeschaald in LA en 40% in LB (vaak op basis van extra taken en/of verantwoordelijkheden). Voor de overige 2% zijn hogere bedragen mogelijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid het lerarensalaris te verhogen met een ‘schaaluitloopbedrag’, ‘inkomenstoelage’ en/of ‘bindingstoelage’.

Tevens ontvangt de leraar basisonderwijs een vakantie-uitkering (8%) en eindejaarsuitkering 6,3% en is sprake van 428 verlofuren op jaarbasis (53,5 dagen). Bovendien kent de cao een betaald ouderschapsverlof van 55% over 415 uur.

Vergelijking met andere functies

Met ons benchmarksysteem Salbench is het mogelijk de beloningsgegevens objectief te vergelijken. In ons systeem zijn de beloningsgegevens en -grondslagen van zo’n 250 verschillende bedrijven opgenomen, van 40.000 medewerkers. Door functiewaardering als uitgangspunt te nemen wordt het beloningsniveau bepaald aan de hand van het functieniveau; een objectieve meetlat om beloningsgegevens van verschillende bedrijven en branches te vergelijken.

Als we uitgaan van de mediaan (50% van de bedrijven in de database betaalt meer, 50% betaalt minder), betaalt de BV Nederland voor soortgelijke functies op basis van de genoemde beloningsgrondslagen een minimumsalaris van € 2.679,- en een maximumsalaris van € 3715,- op maandbasis. Vanuit deze berekening is het lerarensalaris dus marktconform

Wil je meer informatie over benchmarking door EVZ organisatie-advies? Neem dan contact op met Sjef L’Ortye.