Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Regelmatig informeren we u over de uitkomsten van een beloningsonderzoek voor een specifieke functie. Na een korte omschrijving van de functie, vindt u hieronder meer informatie over het inkomen.

Een lid van de Tweede Kamer is volksvertegenwoordiger en vanuit die rol verantwoordelijk voor medewetgeving en controle van het kabinet. Leden van de Tweede Kamer moeten de door de regering ingediende wetsvoorstellen goedkeuren, maar mogen deze wetsvoorstellen ook wijzigen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen. Ook heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies en speelt ze een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

Een 'gewoon' lid van de Tweede Kamer ontvangt per 1 januari 2016 een schadeloosstelling van ruim 107 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. De schadeloosstelling komt overeen met de hoogste periodiek van schaal 16 BBRA, dat wil zeggen € 7.705,12 bruto per maand (sinds 1 januari 2016), 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Voor de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer kan men kiezen tussen een OV-jaarkaart voor eersteklasreizen of een compensatie van de reiskosten voor woon-werkverkeer (€ 0,19 per kilometer). Daarnaast ontvangt men een vergoeding voor reiskosten buiten het woon-werkverkeer van € 4.900 per jaar. Tweede Kamerleden ontvangen een verblijfkostenvergoeding die afhangt van de afstand tussen hun woonplaats en de Tweede Kamer en een beroepskostenvergoeding van bruto € 2.652,25 per jaar (per 1 januari 2015). Ook krijgen ze een tegemoetkoming in de ziektekosten die vergelijkbaar is met de vergoeding van burgerlijke rijksambtenaren.

Wil je meer weten over beloningsbeleid of salarisvergelijking? Neem dan contact met ons op.