Nieuws & updates
Terug naar overzicht

ANBOS, brancheorganisatie schoonheidsverzorging, investeert in de kwaliteit van haar leden door onder andere nascholingen. Om de kwaliteit van de docenten die deze nascholingen verzorgen te waarborgen is het onderdeel van de accreditatieprocedure om een competentieanalyse te doen, waarna er persoonlijke ontwikkeldoelen worden geformuleerd. EVZ is door ANBOS gevraagd om deze analyses en rapportages uit te voeren met behulp van de Fitch-methode.

ANBOS investeert in de kwaliteit van haar leden -ondernemers in de schoonheidsverzorging- door gericht te sturen op ontwikkeling en scholing. Geen loze kreten, maar goed uitgeschreven beleidskaders, waarmee ANBOS duidelijk maakt waar schoonheidsverzorging voor staat. Het belangrijkste dossier in de politiek is 'cliëntveiligheid' waarin afspraken zijn gemaakt over het waarborgen van die kwaliteit. Docenten vervullen hierbij een cruciale rol: de nascholingen staan voor de kwaliteit van de vakspecialisaties. Daarom investeert ANBOS ook in de docenten: niet alleen in de groep huidige docenten, maar ook in de werving van nieuwe docenten.

EVZ ondersteunt ANBOS hierbij door Fitch-competetentieanalyses bij de docenten te doen. Deze analyse, met 128 stellingen over gedrag en waarden, levert een uitgebreide rapportage op over kwaliteiten, valkuilen en persoonlijke ontwikkeldoelen en is een essentieel onderdeel in de accreditatieprocedure. Alle docenten zijn door ons getoetst aan de hand van deze Fitch-analyse. Op basis van de uitkomsten hebben we samen met iedere docent een persoonlijk ontwikkeldoel geformuleerd, waarop de door ANBOS georganiseerde assessorentrainingen en cursussen zullen worden gebaseerd.

ANBOS maakt zo een kwaliteitsslag met haar docenten en waarborgt daarmee de kwaliteit!

Wil jemeer weten over Fitch? Neem gerust vrijblijvend contact op!