Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Eind 2015 constateerden AgriFoodCapital en de Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) dat er in de regio Noordoost-Brabant diverse initiatieven werden genomen door en tussen werkgevers om aan de slag te gaan met mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, talentmanagement en sociaal ondernemen. Het ontbrak echter aan een fundament waardoor de initiatieven onvoldoende beklijfden. Dit fundament werd gevonden in strategische personeelsplanning. EVZ ontwikkelde een ‘toolbox’ zodat bedrijven zelfstandig aan de slag kunnen met strategische personeelsplanning (SPP). Inmiddels is een aantal pilot-bedrijven enthousiast gestart.

Samen met dr. Gerard Evers van EuroHRM ontwikkelden we een pragmatisch maar kwalitatief hoogwaardig instrument om SPP vanuit een bedrijfskundig oogpunt aan te kunnen bieden aan bedrijven in Noordoost-Brabant. Dit heeft geresulteerd in een website waarop informatie en downloadbare ‘tools’ beschikbaar worden gesteld. Om onszelf te overtuigen van de toepasbaarheid en begrijpbaarheid van de ontwikkelde tooling hebben we tien pilotbedrijven begeleid bij het doorlopen van hun eigen SPP-proces. De bevindingen tijdens en na afloop van de pilots zijn verwerkt op de website en in de beschikbare tooling.

De uitkomsten van de individuele SPP-projecten zijn verschillend, maar vertonen ook raakvlakken. Momenteel wordt onderzocht hoe samenwerking tussen de verschillende pilotorganisaties kan leiden tot meerwaarde. Wordt vervolgd dus.

Wil je meer informatie over deze unieke samenwerking of heb je behoefte aan meer informatie over wat strategische personeelsplanning voor jouw bedrijf kan betekenen, neem dan contact op met Sjef L’Ortye.

Twan Kempen, technisch directeur Hendriks Bouw en Ontwikkeling: "Het proces dwingt je tot nadenken en geeft inzicht in de personeelsbehoefte (kwalitatief en kwantitatief) op de middellange termijn."