Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Functieomschrijving

Een storingsdienstmonteur, ook vaak ‘medewerker technische dienst’ of ‘service & maintenance engineer’ genoemd, is verantwoordelijk voor het snel en efficiënt oplossen van storingen aan machines en apparatuur. Hij/zij voert reparaties en onderhoudswerkzaamheden uit, analyseert de oorzaken van storingen, stelt diagnose en zorgt voor het bestellen en vervangen van defecte onderdelen. Daarnaast geeft de storingsdienstmonteur technische ondersteuning aan externe dienstverleners en zorgt hij/zij voor een goede rapportage en administratieve afhandeling van het werk.

Door technologische vooruitgang en veranderingen in de industrie en de grotere afhankelijkheid van machines en apparatuur is de functie van storingsdienstmonteur de afgelopen jaren flink ontwikkeld.

Huidige technologieën zorgen er bijvoorbeeld voor dat een storingsdienstmonteur diepgaander begrip moet hebben van geavanceerde elektronica, digitale netwerken en softwarematige componenten om storingen effectief op te lossen. Digitalisering zorgt er bovendien voor dat een beroep wordt gedaan op vaardigheden zoals het diagnosticeren van problemen en bedenken van oplossingen die verband houden met de connectiviteit en interoperabiliteit van apparaten. Dit kan ook steeds vaker ‘op afstand’.

Met de opkomst van big data en machine learning wordt van storingsdienstmonteurs steeds vaker verwacht dat ze data analyseren om trends en patronen te identificeren die kunnen wijzen op potentiële storingen. Tot slot moeten storingsdienstmonteurs in staat zijn om complexe technische problemen begrijpelijk uit te leggen aan klanten en effectief te communiceren over de voortgang van reparaties.

De voortdurende technologische vooruitgang zal waarschijnlijk blijven zorgen voor verdere veranderingen en uitdagingen in dit beroep.

Vergelijking

Naast ons eigen benchmarksysteem Salbench waarin de salaristabellen en grondslagen van zo’n 250 bedrijven zijn opgenomen, is het voor ons mogelijk beloningsgegevens te vergelijken met praktijksalarissen. Hiervoor werken we samen met een grote salarisverwerker die de beschikking heeft over zo’n 1,2 miljoen actuele salarissen binnen zo’n 120 duizend ondernemingen. Op basis van deze gegevens verdient een storingsdienstmonteur tussen de € 2.431 (D1) en € 3.932 (D9) per maand op fulltime basis.

De gegevens zijn gebaseerd op 683 waarnemingen buiten de grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag).

NB. Analyse van praktijksalarissen van storingsdienstmonteur in de grote steden (240 waarnemingen) liet overigens geen sterk afwijkend beeld zien.

D1: 10% van de praktijksalarissen ligt onder dit bedrag, 90% erboven

D9: 10% van de praktijksalarissen ligt boven dit bedrag, 90% eronder