Nieuws & updates
Terug naar overzicht

 

Bij het invoeren van zelforganisatie komt meer kijken dan vaak wordt gedacht. Zelforganisatie is allesbehalve niet georganiseerd werken. Toch zien we in de praktijk nog steeds voorbeelden van ‘ongeorganiseerde zelforganisatie’. Een gemiste kans en gedoemd te mislukken.

De afgelopen periode hebben we een klant ondersteund met een evaluatie van de in 2019 ingevoerde zelforganisatie. Niet alleen een spiegel voor de organisatie in zijn geheel, maar ook meteen al reflectiemomenten voor de collega’s onderling in de gesprekken met de cirkels (teams). Armoede in de implementatie was hier een conclusie. We implementeren daar nu een verbeterplan.

Bij zelforganisatie leg je de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, zodat flexibel en wendbaar gereageerd kan worden op vraagstukken die op de organisatie afkomen. Dat geeft vrijheid en autonomie, wat door veel collega’s wordt gewaardeerd.

Zelforganisatie vraagt echter om een stevige organisatie (doelstellingen/richting, besluitvorming, conflicthantering) en het inregelen van een aantal zaken in de zelforganiserende teams, die anders door het management worden opgepakt. Denk aan resultaatsturing, rapportage en financiën, opleiding en ontwikkeling, functioneren en beoordelen, arbo, verzuim, inwerken, werving & selectie, kwaliteitszorg, bezetting, verdelen van werk etc. Die laatste ‘managementverantwoordelijkheden’ worden vaak als ‘last’ gezien door medewerkers in zelforganiserende teams, naast de ‘lust’ van de vrijheid en autonomie. Toch is het organiseren van de zelforganisatie de enige kans op succes. Zonder lasten geen lusten!

Wij ondersteunen graag. Neem gerust contact op met onze adviseur Rianne Beerkens voor meer informatie.