Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Met de verkiezingen voor de deur en een formatieperiode in aantocht, zullen de komende maanden enkele Nederlanders de vraag krijgen of ze minister willen worden in het nieuw te vormen kabinet. Mogelijk speelt het salaris een rol in hun keuze. Waarvoor is een minister verantwoordelijk en wat verdient hij/zij eigenlijk?

Een minister is politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein of een combinatie van beleidsterreinen. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Alle ministers gezamenlijk zijn verantwoordelijk voor het algemene regeringsbeleid, dat in de ministerraad wordt besproken. Wetsvoorstellen en nota's moeten door de ministerraad worden goedgekeurd voordat ze ter beoordeling naar de Tweede Kamer worden gezonden. Ook voorstellen voor algemene maatregelen van bestuur moeten door de ministerraad worden goedgekeurd.

Binnen de 'Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen' is bepaald dat een minister € 13.357,23 per maand verdient (excl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering, overeenkomstig de Cao voor Rijksambtenaren). Dit betekent per 1 januari 2023 ongeveer € 187.500,- per jaar inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Ook ontvangen deze ambtsdragers zowel een vaste als variabele jaarlijkse onkostenvergoeding in verband met de uitoefening van hun functie.

Als we de functie vergelijken met die van een CEO (wat niveaumatig best te verantwoorden is) wordt de grote kloof tussen de overheid en het bedrijfsleven pijnlijk duidelijk. In 2022 bedroeg de gemiddelde beloning van CEO’s van AEX-genoteerde bedrijven maar liefst € 4,7 mln.

De tien bestverdienende CEO’s van 2022 doen het nog beter. In de praktijk ziet het jaarinkomen (in miljoen euro) er als volgt uit:

 

Wil je meer informatie over benchmarking door EVZ organisatie-advies? Neem dan contact op met ons.