Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Met Fitch-teamcoaching kom je verder!

Regelmatig krijgen we de vraag om te ondersteunen bij een betere samenwerking binnen teams. Het loopt niet helemaal lekker, er zijn irritaties over en weer, het onderlinge vertrouwen is er niet altijd of een team wil gewoon de onderlinge samenwerking intensiveren. In één Fitch-sessie maakt een team al een flinke stap. 

Hoe werkt het?

De Fitch-methode brengt iemands kwaliteiten, kwetsbaarheden en de interne drive in kaart. Als alle medewerkers in een team een Fitch-assessment hebben gedaan, kunnen wij een teamanalyse maken die inzicht geeft in de kwaliteiten en drives in het team.

In een Fitch-teamsessie gaan we interactief aan de slag met ieders kwaliteiten. We beginnen met het over en weer geven van feedback, ongedwongen in een spelvorm. Reacties zijn altijd positief, omdat eindelijk zaken gezegd worden die ertoe doen. Daarna maakt elk teamlid een persoonlijke analyse. De teamleden doen daarna een aanbod aan het team (Wat heb ik te bieden?) en stellen een vraag aan het team (Wat heb ik nodig?), door letterlijk ruimtelijk in het Fitch-model te gaan staan. De onderlinge verhoudingen worden zo ook fysiek duidelijk en het mooie is dat hiermee onderlinge banden worden aangehaald: "Oh, daar ben ik nou net goed in", "Yes, daarvoor moet je bij mij zijn", "Ai, ik ben de enige aan deze kant…".

Vanuit deze analyse bouwen we door naar wat nu echt moet gebeuren. Wie, wat, wanneer? En hoe zorgen we dat we dit vasthouden? EVZ ondersteunt je in dit traject en dat is altijd maatwerk. Elk team kiest hierin een eigen weg en dat is meteen het mooie: de beweging is, van binnenuit, in gang gezet.

Meer weten over teamcoaching?

Neem dan gerust contact op met Rianne Beerkens.