Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Het moet anders binnen jullie bedrijf, dat is duidelijk. Maar hoe? EVZ helpt bij organisatieveranderingen (fusies, reorganisaties, cultuurverandering). Dat kan op verschillende manieren. Grofweg zijn deze te onderscheiden als ontwerpen en ontwikkelen.

Ontwerpen

De ontwerpbenadering wordt vaak gekozen wanneer er snel en radicaal ingegrepen moet worden, bijvoorbeeld bij een fusie, een nieuwe productiemethode of een dreigend faillissement. Hierbij wordt de nieuwe organisatie geschetst en vervolgens geïmplementeerd. Afhankelijk van de ruimte en urgentie kan dit proces met meer of minder inspraak van de medewerkers plaatsvinden. Je vertrekt vanuit de huidige situatie en maakt een plan (vaak inclusief een sociaal plan) om van A naar B te komen. Dit is een effectieve manier om een ingrijpende verandering door te voeren en opnieuw te beginnen. Hoewel de koersverandering snel een feit is, begint de échte verandering pas daarna.

Ontwikkelen

De ontwikkelbenadering richt zich op een geleidelijke overgang naar een nieuwe situatie. Dit kan plaatsvinden na een 'harde' ingreep in de structuur, maar kan ook voortkomen uit een interne behoefte om dingen anders aan te pakken. Het creëren van de nieuwe werkelijkheid of manier van (samen)werken wordt een proces. Hoewel er wellicht uitgangspunten zijn geformuleerd (zoals verzakelijking, klantgerichtheid, commerciëler werken), draagt elke medewerker bij aan de realisatie van deze nieuwe werkelijkheid. Nieuwe werkwijzen worden bottom-up, geleidelijk ingevoerd en verankeren door een olievlekwerking.

Wij begeleiden organisatieveranderingen op beide manieren, of liever nog: we integreren beide benaderingen tot een totaalaanpak. Samen kijken we wat jullie organisatie nodig heeft en bieden we maatwerk.

Wil je eens met ons praten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op.