Ruud Niessen

Na mijn studie Economie ben ik in 1990 in dienst getreden bij EVZ en heb ik de basis gelegd voor mijn advieswerk. Van 1993 tot 2000 heb ik als extern adviseur binnen de branche woningcorporaties gewerkt. Centraal daarbij stond de transformatie van corporaties van ‘uitvoerders van overheidsbeleid’ naar zelfstandig functionerende organisaties. Daarbij heb ik de nodige corporaties begeleid bij reorganisaties en fusies. Vanaf begin 2000 ben ik weer verbonden aan EVZ, sinds 2002 als partner. Woningcorporaties vormen nog steeds een belangrijk deel van mijn relaties.

In essentie richt ik mij op de inrichting van organisaties in samenhang met HR-vraagstukken. In aansluiting op de ontwikkelingen verschuift de aandacht naar het zoeken van de balans tussen de inrichting van de organisatie vanuit ‘controle en beheersing’ enerzijds en het bieden van ruimte voor flexibiliteit en benutten van de kwaliteiten van medewerkers anderzijds. Daarbij hecht ik er belang aan om de oplossing te laten aansluiten bij de wensen en de behoeften van de organisatie.

Ik ben een groot voorstander van integraal management en vind het belangrijk dat de inzet van HRM aansluit op andere managementdisciplines, zoals de strategie, de structuur en bijvoorbeeld de aansturingsfilosofie. In mijn rol als extern adviseur zoek ik een plezierige en informele werkrelatie, want zo creëer je optimale betrokkenheid.