Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor MKB-bedrijven subsidie beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen. Voor een grote variëteit aan activiteiten kan subsidie worden aangevraagd, oplopend tot € 25.000 voor een individuele MKB-onderneming: voor scholingsplannen en het opstellen van loopbaanadviezen, voor het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een (HR-)ontwikkelcyclus of het bieden van een praktijkleerplaats voor mbo'ers. Er is ook een subsidieronde voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de landbouw, horeca en recreatie, maar de inschrijving voor dit jaar is gesloten. Volgend jaar zijn ook daar weer mogelijkheden.

Het Ministerie stelt vanaf 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar. Deze subsidie kan worden aangevraagd in september 2020, maar het is handig hier eerder voorbereidingen voor te treffen. Een flyer over de regeling vind je hier. Meer informatie kun je vinden op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De officiële regeling vind je hier.

Is deze regeling op jou van toepassing en wil je een project starten dat binnen de dienstverlening van EVZ organisatie-advies valt, zoals de ontwikkeling van een HR-cyclus, dan gaan we graag vrijblijvend het gesprek met je aan!