Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Organisaties ontwikkelen zich. Ze kiezen voor een strategische heroriëntatie, ze groeien. Dat heeft consequenties voor het soort vragen dat wordt gesteld aan ondersteunende afdelingen c.q. functies, zoals HR. Er wordt van HR gevraagd mee te denken over organisatie-inrichting, HR-beleid en -instrumenten. EVZ kan hierbij ondersteunen, zo nodig in de rol van (interim) HR-projectmanager.

Als (interim) HR-projectmanager pakken we specifieke HR-vraagstukken binnen jullie organisatie op. We dragen bijvoorbeeld zorg voor het ontwikkelen van een nieuwe organisatie-inrichting, waarbij we kijken naar de functies/rollen die nodig zijn in de nieuwe organisatie. Of we ontwikkelen/actualiseren HR-beleid, een HR-instrumentarium en HR-processen die passen bij de (veranderde) organisatie. Altijd aansluitend op jullie specifieke situatie, de organisatiestrategie en -doelstellingen, wensen en behoeften. Uiteraard kijken we daarbij ook naar trends en ontwikkelingen op het gebied van HR.

In onze projectaanpak analyseren we eerst de gewenste én huidige situatie. Aansluitend daarop stellen we een plan op, waarin we benoemen welke acties nodig zijn om van huidig (ist) naar gewenst (soll) te komen en welke prioriteiten we stellen. Vervolgens gaan we aan de slag met de uitvoering van deze acties, door concrete invulling/uitwerking te geven aan plannen en deze na fiattering te implementeren. Uiteraard betrekken we in de verschillende stadia de belanghebbenden om zo de benodigde betrokkenheid, draagvlak en acceptatie te creëren.

Nieuwsgierig wat we voor jullie kunnen betekenen als (interim) HR-projectmanager? Neem gerust contact met ons op!