Nieuws & updates
Terug naar overzicht

In vier stappen naar inzicht in de toekomstige formatie en bezetting 

In een werkomgeving die steeds dynamischer wordt, is vooruitkijken steeds lastiger. Toch hebben organisaties de behoefte om (tijdig) te anticiperen op wat komen gaat. Hoe kun je als organisatie de komende jaren je doelstellingen succesvol (blijven) realiseren? Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie beschikt over de juiste kwaliteiten op het juiste moment? Het antwoord: strategische personeelsplanning (SPP). Wij hebben SPP in een nieuw jasje gestoken en kunnen jullie helpen bij dit proces.

Hoe werkt dit?

Op de eerste plaats gaan we met jullie in gesprek over de wensen met betrekking tot het SPP-traject. Wat moet het jouw organisatie opleveren, welke inzichten zou je willen verkrijgen?

In algemene zin bestaat het SPP-traject uit 4 stappen:

  1. We brengen de huidige situatie van de organisatie in beeld. Dit doen we door het verzamelen van data over het huidige medewerkersbestand en het analyseren van de in- en uitstroom van de afgelopen tijd. Ook bepalen we aan de hand van een vlootschouw de huidige aanwezige kwaliteiten. Het resultaat is een overzichtelijk dashboard van de organisatie waarin je in één oogopslag de huidige stand van zaken van de organisatie als geheel en per afdeling/team kunt zien.
  2. We vormen met elkaar beelden van de toekomst. Dit doen we aan de hand van een werkvorm waarin we bepalen welke ontwikkelingen voor jouw organisatie relevant zijn en welke ontwikkelingen de meeste impact gaan hebben.
  3. Vervolgens bepalen we wat de impact is van deze toekomstanalyse op de organisatie, de afdelingen en de medewerkers. Wat verandert er op het gebied van kwantiteit, kwaliteit en de arbeidsrelatie? Ook toetsen we het ontwikkelpotentieel van de medewerkers aan de hand van de toekomstige benodigde kwaliteiten.
  4. We brengen de informatie van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie bij elkaar en formuleren de belangrijkste actiepunten. Het resultaat is een kort en bondig actieplan waar de organisatie mee aan de slag kan.

Wil je meer weten over deze praktische aanpak van strategische personeelsplanning? Neem dan contact met ons op!