Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Met ingang van 1 juli 2017 wordt in de slagersbranche nieuw referentiemateriaal ingevoerd. De nieuwe referentiefuncties zijn onderbouwd met de ORBA-methode voor functiewaardering. Dat is afgesproken door cao-partijen. EVZ organisatie-advies heeft het nieuwe referentiemateriaal voor de slagersbranche ontwikkeld en informeert en traint werkgevers en werknemers bij de invoering hiervan.

In de afgelopen maanden is een aantal informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de deelnemers geïnformeerd over de aanleiding voor de introductie van het nieuwe referentiemateriaal en is dit materiaal en het gebruik ervan toegelicht. Vragen als "Wat is een referentiefunctie?", "Hoe stel ik een bedrijfsfunctieomschrijving op?" en "Welke stappen moet ik doorlopen om het nieuwe referentiemateriaal te implementeren in mijn bedrijf?" zijn beantwoord tijdens de levendige sessies.

Naast de informatiebijeenkomsten zijn er ook workshops georganiseerd voor bedrijven die, mede aan de hand van eigen casuïstiek, aan de slag wilden met (het oefenen met) de invoering van het nieuwe referentiemateriaal. Op basis van vragen en opmerkingen zijn het indelingsproces en daarbij van belang zijnde aspecten toegelicht aan de deelnemers.

Ter ondersteuning van de invoering van het nieuwe referentiemateriaal is door EVZ organisatie-advies tevens een website ontwikkeld: www.orba.slagers.nl. Op deze website kunnen werkgevers en werknemers uit de branche het nieuwe referentiemateriaal vinden. Ook treffen zij daar alle informatie en handvatten aan die ze nodig hebben om hun eigen functies in te kunnen delen aan de hand van de nieuwe referentiefuncties; van een integraal handboek tot korte instructiefilmpjes.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van deze dienstverlening voor jouw bedrijf? Neem gerust contact met ons op!