Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Maximale ruimte voor flexibiliteit en kwaliteiten van medewerkers

EVZ adviseert al 30 jaar bedrijven over de inrichting van hun organisatie. Het onderscheiden van functies en definiëren van de inhoud vindt traditioneel plaats vanuit het oogpunt van effectiviteit, beheersbaarheid, functiescheiding, etc. De functie vormt het referentiekader voor het sturen van de inzet en ontwikkeling van medewerkers.

De laatste jaren zien we dat organisaties meer aandacht krijgen voor het optimaal inzetten en verder ontwikkelen van de kwaliteiten van medewerkers. Het definiëren van functies wordt losgelaten, waarmee echter ook de basis voor de inrichting van de organisatie en het sturen van de inzet en ontwikkeling van medewerkers wordt losgelaten. Er is geen helder referentiekader meer. 

Wij begrijpen dat bedrijven last hebben van de ‘starheid’ van functies. Echter, ‘functies’ vormen de basis voor de inrichting van een organisatie en ook voor de toepassing van vele HR-vraagstukken (werving & selectie, strategische personeelsplanning, beloning, beoordelen, etc.).

Wij zien voor bedrijven die los willen komen van de ‘starheid’ van functies kansen in de volgende aanpak:

  • het definiëren van de processen binnen de organisatie waarmee toegevoegde waarde voor de (interne) klant wordt gecreëerd;
  • het definiëren van generieke functiereeksen waarin opeenvolgende niveaus worden gedefinieerd met een verschil in toegevoegde waarde, gekoppeld aan een verschil in inzet van kwaliteiten van medewerkers.

De processen vormen de basis voor inrichtingsvraagstukken; de generieke functiereeksen de basis voor HR-vraagstukken. Feitelijk definiëren we ‘legosteentjes’ waaruit de organisatie kan kiezen om haar eigen organisatie in te richten, rekening houdend met de (ontwikkeling van de) kwaliteiten van haar medewerkers.

EVZ heeft de laatste jaren diverse klanten geholpen bij het (her)definiëren van het functiehuis vanuit deze invalshoek. Benieuwd naar onze ervaringen? Neem vrijblijvend contact op!