Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Beoordelen met een positieve insteek vraagt om lef.

Elk jaar hetzelfde ritueel. De beoordelingsgesprekken vinden plaats. Veel bedrijven hebben hun beoordelingsformulieren gekoppeld aan de functiebeschrijvingen waaruit vaak blijkt aan welke output en gedragscriteria de medewerker moet voldoen. Elk jaar blijkt dat hij of zij nog steeds wat minder goed is in het ene aspect en wat beter in het andere. De nadruk komt te liggen op niet of onvoldoende geleverde resultaatbijdragen en ontbrekende kwaliteiten en competenties. Het komt meer neer op 'ver'oordelen, dan op 'be'oordelen. Wellicht moeten we het volgend jaar nu eens echt kiezen voor een andere aanpak.

Laten we bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan het benoemen van juist de sterke, onderscheidende kwaliteiten van medewerkers. En onszelf de vraag stellen of we deze kwaliteiten voldoende benutten binnen de organisatie. Durven we mensen projectmatig in te zetten op werkzaamheden buiten de huidige functie? Een andere (deeltijd)rol binnen een ander onderdeel of op een andere afdeling? Durven we mensen in hun kracht te zetten en de kwaliteiten ultiem te benutten? Wat zal dat een plezier en energie geven!!

Als het nog nodig is om aanvullende kwaliteiten te ontwikkelen, laten we dat dan doen bij medewerkers die in de basis al aanleg of affiniteit hebben voor die kwaliteiten. Dat is de beste garantie voor succes.

Durf te differentiëren, werk aan mobiliteit

Laten we kiezen voor positief beoordelen, en niet veroordelen, van medewerkers. Benoem hun kwaliteiten en ambities en maak afspraken om deze zo goed mogelijk in te zetten. Stop met het blijven benadrukken van minder sterke punten van medewerkers, die toch niet ontwikkelbaar zijn. Dat leidt vast tot leukere, en dus effectievere beoordelingen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en/of een vrijblijvende afspraak.