Nieuws & updates
Terug naar overzicht

In een maatschappij die wordt gekenmerkt door individualisering, differentiatie, flexibilisering e.d. zien we een kentering in de discussie over de beloning van medewerkers. Organisaties én medewerkers hebben in toenemende mate moeite met systemen die ‘gelijkheid’ en ‘standaardisering’ afdwingen, zoals functiewaardering. Ook het gewicht en het belang dat wordt toegedicht aan ‘systemen’ leidt tot weerstand. Er is behoefte aan een meer genuanceerde benadering.

We zien een toenemende nadruk op (de beloning van de) ontwikkeling van medewerkers. Leidinggevenden zetten hiermee medewerkers in hun kracht. En zij vinden het dan ook niet meer dan logisch dat er een verschil wordt gemaakt in beloning van (individuele) medewerkers. Maar daarbij lopen ze dan aan tegen de dominante toepassing van het systeem van functiewaardering.

Op zijn minst is er behoefte aan een meer genuanceerde benadering van het beloningsbeleid c.q. de beloningssystematiek van bedrijven. Niet gedreven door systeemdenken, maar gedreven door de 'bedoeling’. De ‘bedoeling’ is een gerechtvaardigde, onderbouwde en uitlegbare (ontwikkeling van de) beloning van individuele medewerkers. Dit vergt lef van werkgevers en werknemers(organisaties).

Wij zoeken alternatieven binnen de ruimte die de wet en cao-partijen ons bieden. Hoe? Door ruimte te creëren binnen bestaande beloningssystemen. Wil je hier meer over weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!