Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Hoe vergroot je de effectiviteit van HR en daarmee van je organisatie?

Je bent het ongetwijfeld met ons eens: HRM is een strategische succesfactor voor jouw organisatie. Immers, mensen maken het verschil en de HR-afdeling heeft hierin, samen met het lijnmanagement, een belangrijke verantwoordelijkheid. Het evalueren van de HRM-instrumenten, -procedures en de eigen rol van HR is van groot belang. Vaak gebeurt dat met een medewerkerstevredenheidsonderzoek, maar dat meet helemaal niet, of op z’n minst niet helemaal, wat je weten wil! Met een HR-scan ontdek je de huidige effectiviteit van HRM wél. Na deze scan weet je of je HRM aansluit bij jouw strategie, doelen en cultuur en ook wat er eventueel moet gebeuren om werkelijk verschil te maken.

Voor het goed uitvoeren van HRM ontwikkelt, onderhoud en monitor je niet alleen instrumenten en procedures, maar faciliteer je ook het lijnmanagement vanuit je business-partner-rol. Het evalueren van het functioneren van deze instrumenten, procedures en je eigen rol is belangrijk; gesignaleerde ontwikkelingen en verbeterpunten vormen immers de input voor plannen en doelstellingen op het gebied van HRM.

In de praktijk zien wij dat de evaluatie vaak plaats vindt in de vorm van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat vormt dan de basis voor onderwerpen die op de HR-agenda komen. Je vergeet dan echter waar het werkelijk om gaat: met jouw plannen en acties aansluiten bij de strategie en doelen, de cultuur (ook qua leiderschapsstijl), de wijze waarop er sturing wordt gegeven en de rol en positie van HR van/binnen de organisatie.

De HR-scan van EVZ brengt de effectiviteit van het management van jouw human resources via deze vier thema's in kaart. De resultaten van deze ‘meting’ vertalen we daarna samen met jou naar een HR-plan dat aansluit op de strategie en doelen van jouw organisatie en de verbeterpunten aanpakt die werkelijk het verschil maken.

Wil je meer weten over onze HR-scan? Neem, uiteraard vrijblijvend, contact met ons op!