Nieuws & updates
Terug naar overzicht

EVZ adviseert klanten regelmatig over functie-indeling en belonen. Voor het vergelijken van salarissen hebben we een database met de salarisgegevens van ruim 200 bedrijven, en daarmee beschikken we over een betrouwbare ‘meetlat’ om de salarisniveaus van functies objectief te vergelijken. Deze keer doen we het anders, omdat het over een unieke functie gaat: de burgemeester.

Functie-omschrijving

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente. De burgemeester ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid. De burgemeester kan zelf onderwerpen voorstellen en in het college bespreken. De burgemeester zorgt, als voorzitter van de gemeenteraad, voor een goed verloop van de vergaderingen. Een burgemeester is zelf geen lid van de gemeenteraad en mag dus niet stemmen of onderwerpen inbrengen. Hij mag wel tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. Hij moet overlast en ordeverstoringen aanpakken en ook voorkomen dat er overlast ontstaat. Hij mag bijvoorbeeld openbare bijeenkomsten verbieden als hij geen garantie voor de veiligheid kan geven. De burgemeester is lid van het bestuur van de regionale brandweer en heeft het gezag over de politie. Hij is lid van het bestuur van de politieregio en hij heeft taken in het beheer van het regiokorps.

De burgemeester kan ook taken hebben op een specifiek gebied, bijvoorbeeld personeel en organisatie, financiën en economische zaken of voorlichting en public relations. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) beslist welke taken (portefeuilles) de burgemeester krijgt. Verder heeft de burgemeester een centrale rol bij het verlenen van Koninklijke onderscheidingen aan inwoners van de gemeente.

Op basis van de rechtspositie van politieke ambtsdragers bedraagt de bruto bezoldiging van burgemeesters per 1 januari 2015 op maandbasis:

aantal inwoners bezoldiging per maand
in euro's (per 1-1-2015)
≤ 8.000 5.793,70
8.001-14.000 6.373,67
14.001-24.000 6.949,31
24.001-40.000 7.554,31
40.001-60.000 8.189,81
60.001-100.000 8.879,79
100.001-150.000 9.414,69
150.001-375.000 10.087,96
≤ 375.001 10.806,85

Daarnaast ontvangt de burgemeester een vakantie-uitkering (8%), een eindejaarsuitkering 8,3% (verhoogd met 1,5% van de jaarlijkse bezoldiging) en een ambtstoelage van € 378,38 (per maand). Ook bestaat er een regeling op het gebied van huisvesting (bij gebruik ambtswoning wordt een maximale korting van 18% op de bezoldiging toegepast) en een regeling dienstauto. Formeel bestaat er voor de functie van burgemeester geen verlofregeling.