Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Met enige regelmaat is in de pers te lezen dat cao-onderhandelingen stagneren omdat werkgevers- en werknemerspartijen de ‘eisen’ van de andere partij niet als reëel zien. Doorgaans is er echter geen goed onderzoek gedaan naar de gevolgen van de eisen en is dus eigenlijk niet duidelijk waarover gepraat wordt. Werkgevers en werknemers(vertegenwoordigers) zijn gebaat bij een gezond ondernemersklimaat met rechtvaardige en haalbare arbeidsvoorwaarden. Met juiste informatie, in plaats van aannames en veronderstellingen, kan de discussie zuiver(der) gevoerd worden. EVZ kan daarbij van dienst zijn; met onze ervaring op dit vlak, én met ons tool 'PROLOOG' waarmee we diverse maatregelen kunnen doorrekenen. En natuurlijk ondersteunen we niet alleen bij cao-onderhandelingen, maar ook individuele bedrijven met vragen op dit vlak.

De eis, of het bod, tijdens een cao-onderhandeling zegt doorgaans echter weinig over de (financiële) impact daarvan op een branche, onderneming of individuele medewerker. Een en ander is vaak niet doorgerekend en recent hoorde ik één van de partijen zelfs zeggen dat "het niet wenselijk was om de impact objectief vast te stellen, omdat de andere partij daardoor geen zand meer in de ogen gestrooid kon worden”.

Als ik iets van de crisis van de afgelopen jaren heb geleerd, is het dat werkgevers en werknemers(vertegenwoordigers) gebaat zijn bij een gezond ondernemersklimaat met ‘rechtvaardige’ en ‘haalbare’ arbeidsvoorwaarden. En wat rechtvaardig en haalbaar is kun je alleen samen bepalen, als je ook objectief weet wat de (financiële) impact van voorstellen is. Het is daarom beter om het beeld van de ander juist niet te vertroebelen, maar zaken transparant te maken. Door alle betrokkenen te voorzien van de juiste informatie, in plaats van aannames en veronderstellingen, kan de discussie zuiver(der) gevoerd worden en wordt de weg vrijgemaakt voor onderhandelingen met een voor iedereen acceptabel eindresultaat.

EVZ heeft al bijna 30 jaar ervaring met het doorrekenen van consequenties van gewijzigde arbeidsvoorwaarden en heeft, om de berekeningen te vergemakkelijken en het (ontwikkel- en onderhandelings)proces te ondersteunen, enige jaren geleden PROLOOG ontwikkeld. Met PROLOOG zijn wij in staat om een onderneming, maar ook een branche, inzicht te geven in de kosten en opbrengsten van voorstellen. En dat zelfs naar elke doorsnijding (per scenario, arbeidsvoorwaarde en/of per medewerker).

Wil je meer weten over PROLOOG? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!