Nieuws & updates
Terug naar overzicht

EVZ organisatie-advies buigt zich over vraagstukken op het gebied van organisatie-ontwikkeling, belonen, HRM, ontwikkelen van kwaliteiten en leiderschap, samenwerking en cultuur. In onze projecten leren we onze diverse opdrachtgevers goed kennen. Daarbij werken we als extern adviseur veelvuldig samen met management en HR. Naast het inbrengen van externe expertise (advies en ontwerp), nemen we ook een rol bij de implementatie van organisatie-(her)inrichting en professionalisering van de HR-processen. Afhankelijk van de behoefte, hebben we een rol als extern adviseur, extern projectleider of interim-HR-collega. In die rol werken wij meteen aan de professionalisering van het HR-team.

Organisaties kunnen moeite hebben met het vertalen van (theoretische) verandering naar de toepassing in de praktijk. Als een (HR-)team capaciteit, vaardigheden en/of kennis mist om de verandering te realiseren, dan kan ondersteuning in de vorm van interim-HR uitkomst bieden.

Als interim-collega hebben we een rol binnen het (HR-)team. Door de kortere lijntjes en ‘dedicated’ capaciteit zijn we in staat sneller te komen tot het gewenste resultaat. Naast de inhoudelijke vraagstukken, kijken we ook binnen het HR-team: naar de manier van organiseren, besluitvorming en werkprocessen. Het team wordt daarmee ondersteund en versterkt in het prioriteren van werk (focus!) en het borgen van de verandering(en) in (verwante) processen, samenwerking en systemen. Hierbij creëren we voldoende ruimte voor kennisoverdracht en het vasthouden van de efficiënte manier van werken.

Behoefte aan interim-HR-ondersteuning en teamontwikkeling van HR en daarbij profiteren van de kennis en kunde van een volledige externe adviesorganisatie? Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat bij jouw organisatie past.