Nieuws & updates
Terug naar overzicht

In Limburg werken de acht grootste corporaties (HEEMwonen, Servatius, Weller, Woonpunt, Woonwenz, Wonen Limburg, Wonen zuid en ZOwonen) samen in 'Transferpunt' (inmiddels: 'Corpoconnect'). Doel hiervan is medewerkers de mogelijkheid bieden te werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid. Dus te zorgen dat ze (op termijn) werk kunnen behouden of nieuw werk kunnen krijgen. Zelf de regie nemen over de eigen loopbaan; Transferpunt biedt hiervoor kansen.

Binnen Transferpunt wordt inhoud gegeven aan vier projecten.

  • Met Strategische personeelsplanning willen de corporaties regiobreed zicht krijgen op kansen en bedreigingen en de in de toekomst benodigde capaciteiten en talenten. Van daaruit kunnen ze medewerkers helpen gericht kwaliteiten te ontwikkelen die in de toekomst nodig zijn.
  • In het project Alternatieve inrichtingsconcepten kijken de corporaties op welke alternatieve manieren ze organisaties kunnen inrichten, zodat ze meer ruimte kunnen bieden voor de inzet van de talenten van medewerkers. Je kunt dan denken aan zelfsturing, projectmatig werken, werken met (tijdelijke) rollen in plaats van functies, enzovoort.
  • Het derde project koppelt vraag en aanbod als het gaat om vacatures, stageplekken, snuffelstages, gevraagde expertise, opleidingen en activiteiten. We bieden hier de mogelijkheid om ook buiten de sector vraag en aanbod te matchen.
  • Het project Duurzame inzetbaarheid biedt een agenda met activiteiten waarbij medewerkers actief aan de slag kunnen. Voorbeelden:
  1. We hebben net vijf kick-off-bijeenkomsten achter de rug, waar meer dan 350 medewerkers zijn geweest.
  2. In het najaar gaat Transferpunt toekomstsessies en koerskaartsessies organiseren, waarin medewerkers gestructureerd aandacht besteden aan de keuzes die ze kunnen maken in hun loopbaan.
  3. In het voorjaar staan een mobiliteitsmarkt met workshops en meeloopdagen op de agenda.
  4. Er starten drie groepen management en HR-adviseurs (30 personen) een Masterclass Mobiliteit en Duurzame inzetbaarheid, zodat ook zij op dit onderwerp goed geïnformeerd zijn.
  5. Er is een netwerk in oprichting waarbij kennis uitwisselen en samen leren en nieuwe dingen ontdekken centraal staan. Intervisie maakt hier deel van uit.
  6. Tenslotte wordt continu via transferpunt.com de mogelijkheid geboden om een ‘kijkje in de keuken’ aan te vragen of een ‘kopje koffie’ met iemand te drinken, zowel binnen als buiten de sector.

Naast bovengenoemde projecten wordt via transferpunt.com de link gelegd naar branche-aanbod, zoals een loopbaanwijzer incl. twee gratis loopbaangesprekken, loopbaanoriëntatie (werk-naar-werktraject) en de subsidies voor toekomstgerichte scholing en kwalificerende opleidingen. Ook opleidingsmogelijkheden worden toegelicht op de site.

EVZ organisatie-advies verzorgt het project- en programmamanagement rond dit samenwerkingsverband.

Wil je binnen jouw organisatie of branche ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Neem dan gerust contact op met Rianne Vlugt.

Leon Piket, medewerker van een van de betrokken corporaties: "Persoonlijk ga ik bespreken wat de mogelijkheden zijn om mij beter te ontwikkelen binnen mijn werk als wijk/buurt- en complexbeheerder. We mogen blij zijn met onze organisatie, dat wij deze mogelijkheden krijgen om je als medewerker verder te ontwikkelen. Daar wil ik zeker gebruik van maken."