Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Eerder schreven we over de paradox: functies óf rollen; een stuk dat veel lezers herkenning bracht. Onze conclusie was dat zowel ‘generieke functie-/ontwikkelreeksen’ als ‘rollen’ organisaties helpen om wendbaar en flexibel te zijn. Beide oplossingen geven ruimte aan een bredere inzet van medewerkers, benadrukken de inzet en ontwikkeling van kwaliteiten, stimuleren het nemen van verantwoordelijkheden, vergroten het zelforganiserend en oplossend vermogen van medewerkers, bieden ruimte om anders om te gaan met belonen etc. Maar... regelmatig blijkt de praktijk weerbarstiger en werkt het niet. Hoe komt dat toch?

Een verandering wordt niet alleen gerealiseerd door het uitwerken en introduceren van hulpmiddelen in de vorm van ‘generieke functiereeksen’ of ‘rollen’. De daadwerkelijke verandering vergt ook aandacht voor andere zaken, en daar gaat het nog wel eens mis. Twee zaken zijn hierbij van groot belang:

  • de stijl van leidinggeven: management dat daadwerkelijk kan en wil ‘loslaten’, ruimte biedt voor ontwikkeling, durft te differentiëren tussen het functioneren en de ontwikkeling van medewerkers en daar ook het gesprek over kan en wil aangaan;
  • cultuur en gedrag van medewerkers: medewerkers die zich niet afhankelijk meer opstellen, maar kritisch naar hun eigen functioneren durven kijken, keuzes maken over hun eigen sterke en zwakke punten en het initiatief nemen om zich verder te ontwikkelen. Het is van belang om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers om dit, vaak ‘nieuwe’, gedrag te laten zien en hen te blijven ondersteunen. Investeren in een cultuur die dit stimuleert is logischerwijs ook heel waardevol.

Naast de uitwerking van ‘generieke functiereeksen’ én ‘rollen’ biedt EVZ ook ondersteuning op deze aanvullende voorwaarden. Natuurlijk sluiten we daarbij aan op de behoeften en situatie van de organisatie. Wil je meer weten? Mail of bel (013 463 50 40) ons.